“Als de Arbeidsinspectie wel bij de inval van Reiling was geweest, was het bedrijfsongeval met dodelijke afloop dan voorkomen?” Deze vraag werd me door de interviewer van VARA’s Zembla niet één, maar meerdere keren gesteld.

Minstens één maal werd de camera stilgezet en vroeg men mij explicieter te antwoorden. Dat kón en wilde ik niet. En nu is het interview met mij gesneuveld voor de uitzending van vanavond. Vind ik dat erg? Nee.

Arbeidsinspectie & Reiling

Ik zal uitleggen waarom. Om te beginnen probeer ik ervoor te waken uitspraken te doen die ik niet kan waarmaken. En een ‘als dan’-vraag over de afwezigheid van de Arbeidsinspectie (AI) bij de grootscheepse inval bij Reiling Sterksel BV (vanwege capaciteitsgebrek bij de AI) kan ik niet beantwoorden omdat de medewerkers overleden zijn en ik geen idee heb over de exacte werkomstandigheden op het bedrijfsterrein. En of die omstandigheden op dat moment bijvoorbeeld al zo waren als ten tijde van het ongeluk waarbij drie medewerkers het leven lieten.

En omdat ik geen waarzegger ben die een andere werkelijkheid kan zien mocht de AI wel zaken hebben geconstateerd die tot andere arbeidsomstandigheden hadden geleid. Dan was er misschien wel wat anders gebeurd. Of niet. Wie ben ik om zoiets te beweren? Wat zou dat betekenen voor de mensen van de Arbeidsinspectie – ook al betreur ik hun afwezigheid bij de inval – als ik zou beamen dat door hun afwezigheid drie mensen het leven lieten?

Maar erger nog: die mensen komen er niet mee terug, en wat doet zo’n antwoord met de nabestaanden? Dat wil niet zeggen dat Zembla niet kritisch moet kijken naar het functioneren van een AI. Integendeel, dat is de dure plicht van een goed onderzoeksprogramma. Ik ga vanavond wel kijken uiteraard. Benieuwd of andere mensen wel bereid gevonden zijn om straffere uitspraken te doen (die hopelijk onderbouwd kunnen worden).

 

This Post Has 2 Comments

  1. Ik ga vanavond ook kijken, of ik neem het op. Ben heel benieuwd wat Zembla er van gemaakt heeft.

    Enneh.. beter niet in de uitzending, dan wel met een uitspraak die niet juist is.

  2. Gelijk heb je als ik je verhaal zo lees, ik moet er wel bij vermelden dat ik constateer dat hoe groter de SP wordt, hoe onbelangrijker ze het milieu vinden.
    Ik denk dat dat een grote vergissing is, als ik zie wat er om mij heen gebeurt en hoe de SP met somige moties omgaat.
    V.b. het vangst verbod voor Biesbosch paling, dat door de SP ingediend was en waar zij zelf tegen stemden, waarom weet ik niet het enige antwoord dat ik kreeg was dat de SP hiermee voorkwam dat de paling anders misschien uitstierf?
    Ik dacht dat het om de gezondheid van de burgers ging!

Geef een reactie