Kwaliteit water: welke ambitie?

Voor mij twee onderwerpen vandaag bij de commissie Ruimte & Milieu: de Voorjaarsnota en de Europese Kaderrichtlijn Water (EKRW).

Kaderrichtlijn water

Om met het laatste te beginnen: we kregen vandaag zoals het officieel stond geagendeerd de ‘Stand van zaken en implementatie Kaderrichtlijn Water Noord-Brabant’. Op 23 november heeft de commissie een principebesluit genomen hoe de EKRW in Brabant zal worden uitgevoerd. We konden kiezen welk kwaliteitsniveau water in 2015 bereikt zou moeten zijn. De meerderheid koos voor de middenmoot (hoezo zesjescultuur?) in plaats van te streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van ons water. Vandaag moesten we ons uitlaten of de kosten wel in verhouding stonden met de te nemen maatregelen.

Mijn zorg was hoe alle kosten doorberekend zouden worden aan de inwoners van onze provincie. Niet alleen de provincie zelf maakt kosten om het water schoon genoeg te krijgen, ook de waterschappen en gemeenten trekken er veel geld voor uit en vroeg of laat krijgt de burger de rekeningen gepresenteerd. Gelukkig ws er veel steun voor mijn opmerking. Gedeputeerde Hoes gaat nu alles in kaart brengen. De ChristenUnie/SGP vond met ons dat desnoods de eigen financiën aangesproken konden worden. Alleen GroenLinks vond 1,4% lastenverhoging per jaar t.b.v. de waterkwaliteit niet veel.

Gemeente Heusden

Bij de Voorjaarsnota heb ik gevraagd naar de stand van zaken rond het project De Groene Rivier. Gedeputeerde Hoes reageerde heel positief op mijn signaal dat het ambitieuze project de gemeente Heusden bijna boven het hoofd groeit. Hoes zegde ambtelijke ondersteuning toe en hij zal contact opnemen met de gemeente Hesuden. Mooi dat een werkbezoek (zie hier) al na een dag wat oplevert. Heel blij was ik ook met de mededeling van Hoes dat hij bij het Waterschap Aa & Maas gaat praten over het project. Dat was ook een zorg die ik gisteren in Vlijmen proefde.

This Post Has 2 Comments

  1. Wat me niet helemaal duidelijk wordt, is wat voor soort water het hier betreft…

    Gaat het over het drinkwater…? Of zwemwater?

  2. Het gaat hier om al het oppervlakte- en grondwater in Nederland.

    Overigens heb ik de link (naar een webwinkel) bij de afzender van het bericht verwijderd, omdat ik geen reclame-reacties wil plaatsen.

Geef een reactie