LHBT-punten verkiezingsprogramma SP Brabant

In hoofdstuk 3 (Beter Zorgen) van het verkiezingsprogramma van de SP Brabant heb ik enkele holebipunten ingebracht die met ruime meerderheid door de regioconferentie zijn overgenomen.

Het derde punt is niet door mij ingebracht, maar is verruimd.

  • Van instellingen als Bureau Jeugdzorg wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van de nodige kennis over en gevoeligheid voor jongeren die vanwege hun homoseksualiteit in de problemen komen.
  • Door de provincie gesubsidieerde instellingen als het Brabants Kenniscentrum Ouderen dienen in hun onderzoek en informatie ook de nodige aandacht te besteden aan de positie van oudere homoseksuelen en oudere allochtonen.
  • Integratie van alle inwoners van Brabant, ongeacht hun afkomst of levenswijze, moet door de provincie worden bevorderd en discriminatie moet worden aangepakt. Dit heeft alleen kans van slagen als segregatie bestreden wordt, zodat mensen elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten in de buurt, op school en de werkvloer. ‘Categoriale’ Instellingen (voor speciale doelgroepen) kunnen hierbij helpen, maar het mag niet zo zijn dat alles wat met hun doelgroepen te maken heeft bij hen wordt neergelegd. Dat zou integratie juist tegenhouden.

Hoofdstuk 9 (Beter Wonen):

  • De provincie stimuleert dat gemeenten zowel in hun woningbouwplannen als in het ouderenbeleid specifieke maatregelen treft voor homo- en biseksuele ouderen.

De provincie heeft met name een taak bij jeugd- en ouderenzorg. De provincie zou meer kunnen doen op holebi-gebied, die voorstellen hebben het helaas niet gehaald. Maar dat wil niet zeggen dat het programma grenzen stelt aan je vrijheid om in de geest van het programma vragen te stellen, de fractie aan te moedigen een standpunt in te nemen.

En natuurlijk heb ik niet alleen ideeën over roze punten, zo heb ik ook enkele punten ingebracht over duurzame energie. Hierover later meer.

Geef een reactie