Begroting: water & Balkenendenorm

Vandaag een lange zit van de commissie Ruimte & Milieu over de begroting en water. Na afloop een onbevredigend gevoel. Weinig antwoorden, dezelfde debatten over dezelfde onderwerpen en geen deuk in een pakje boter geslagen. Gelukkig lukte dat Nico Heijmans wel.

Lees hier op brabantsdagblad.nl maar, en hier op omroepbrabant.nl. We hebben steun gekregen van PvdA en VVD om een onderzoek te starten naar werknemers van door de provincie gesubsidieerde instellingen die meer verdienen dan de balkenendenorm. Dat is eenmooi succes.

Ruimte en Milieu

Anders ging het bij de cie RM. Het duurde erg lang, en daar waren we zelf ook een beetje schuldig aan. Wat het meest opvallend is dat er geenvergadering van deze commissie voorbij kan gaan of de commissie verzandt in een overloze discussie over dierenrechten en de intensieve veehouderij. Heel terecht, maar tot nu toe weinig productief.

Veel reflexen. Zo veren de CDA- en VVD-woordvoerders bijna gelijktijdig op als wij of de PvdD iets zeggen dat het boerenbelang (in hun ogen) schaadt. Echt veel verder zijn we tot nu toe niet gekomen, behalve dat er over en weer ergernis is over elkaars optreden.

Dan zijn er de gedeputeerden Paul Rüpp en Onno Hoes. Laat ik beginnen met een compliment uit te delen aan gedeputeerde Rüpp. Ik ben het heel vaak pertinent oneens met hem, maar hij is wel goed in zijn vak en hij is lastig van zijn stuk te brengen.

Bij de beantwoording vandaag van de vragen en opmerkingen van de commissieleden liepen de portefeuilles van de beide heren weer door elkaar heen en was Paul Rüpp erg lang aan het woord, waardoor Onno Hoes én weinig tijd ove rhad, én niet meer geïnterrumpeerd mocht worden van onze voorzitter.

Dat kwam goed uit voor Onno HOes grapte ik, maar wel met een ernstige ondertoon. Want veel antwoorden van hem volgen nu schriftelijk en op veel anderen kunnen we nog lang wachten omdat hije r gewoon niet op in is gegaan. Hieronder mijn vragen en opmerkingen van vandaag:

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
en Water Huishoudings Plan (WHP)

Volgend jaar is het laatste jaar van het uitvoeringsplan WHP en stellen we een nieuw strategisch waterbeleid vast. Tijd dus om alvast wat bakens te plaatsen:

 • Wat is ons ambitieniveau voor het nieuwe WHP? Zoeken we de grens op of gaan we aan de onderkant zitten net als de afgelopen jaren? Wat de SP betreft stellen we onze doelen en ambities hoog.
 • Waar zit de lasten- en batendaling v.w.b. WHP in voor de komende jaren? (een halvering in 2012 t.o.v. 2008); idem autonoom ingezet geld van 720 > 15 miljoen: taken + personeel naar waterschap?
 • Waarom pas een evaluatie van het nieuwe WHP in 2015?
 • Waterkwaliteit Deltawateren in orde in 2015: stand van zaken?
 • Hoe staat het met de waterveiligheid in Brabant: in hoeverre voldoet Brabant aan de normen van 1953 (over welke norm spreken we feitelijk – 03.C.1)? Is het niet wijs eerst aan die eisen te voldoen en dan pas te spreken over de hogere veiligheidseisen die de commissie Veerman stelde voor de verre toekomst?
 • Verheugd dat project Groene Rivier voorspoedig verloopt.

De Peel:

 • Verdroging, stikstof- en amoniakneerslag tegengaan door boeren en kastuinders uit te kopen of te verplaatsen

 

Milieu
Het is een gotspe dat dit College luchtwassers als duurzame investering presenteren. Los van het feit dat deze water en energie verbruiken worden ze niet altijd juist geïnstalleerd.

 • Is hier helderheid over – wordt de subsidie doelmatig toegepast?
 • Is er controle op installatie, gebruik en juiste afstemming?

Externe veiligheid

 • Controle begaste containers: wie is verantwoordelijk? Wie controleert en handhaaft?
 • Hoe zit het met waarschuwings- en detectiesysteem radio-actieve straling in nabijheid kerncenrales (m.n. net over de grens)?
 • Hoe is de samenwerking met Vlaanderen/provincie Antwerpen op dit vlak, ook als het gaat om luchtverontreidinging – incidenten?
 • Waarom daar nog altijd een veelvoud aan luchtkwaliteitsmeters rond Antwerpen en aan deze kant van grens maar enkele?

Duurzaam bouwen hoeft niet in proeftuinen, genoegzaam bekend wat kan, zie Goede Aarde in Boxtel. Welke instrumenten kunnen we toepassen om gemeenten te verleiden duurzaam (ver-)bouwen te stimuleren?

 • Hoeveel geld gaat er naar de stimulering biologische landbouw?
 • Hoeveel geld gaat er naar de intensieve veehouderij (inclusief luchtwassers)?
 • Wanneer wordt werk gemaakt van duurzame energiebronnen in Brabant? Echt werk. Hoe zit het met de windmolens? Waarom niet een stimuleringsfonds duurzame energie-opwekking bedrijventerreinen oprichten?
 • Hoe zit het met de A59 – luchtkwaliteit en geluidhinder: voortgang?!

 

 

Natuur
Zomaar wat koppen uit het nieuws van de afgelopen weken:

 • – Boeren minder enthousiast over natuurbeheer
 • – Gedragscodes natuur zijn onwerkbaar
 • – Uitvoering gedragscodes Flora- en Faunawet onvoldoende
 • – Verburg beperkt steun aankoop grond natuurorganisaties
 • – Kamervragen over falen subsidies agrarisch natuurbeheer

Naar aanleiding hiervan heb ik nog enkele vragen:

 • Ooit overwogen om instrument Beschermd Leefgebied in te zetten?
 • Gemeenten zijn niet voldoende toegerust om ruimtelijke besluiten voldoende te toetsen aan biodiversiteit.
 • Hoe staat het met Countdown 2010? Wat staat er in 2009 in dit kader te gebeuren?

Ik had geen uitgeschreven verhaal vandaag en ik geef mijn aantekeningen hierboven uit tijdgebrek even zo weer. Morgenochtend eerst naar de Regioconferentie van de SP, waar we als Statenfractie verantwoording afleggen en daarna naar Den Bosch voor de Coming Out Dag. Nu snel naar bed dus!

Geef een reactie