Zojuist heb ik samen met Wouter van der Staak het College van Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijke vragen gesteld n.a.v. de open brief van de Kleine Aarde en stichting iNSnet (zie hier voor uitgebreide info).

Geacht College,

Enkele maatschappelijke organisaties hebben onlangs een open brief gepubliceerd, gericht aan regering en parlement én aan de directies en bestuurders van energiebedrijven. De oproep die zij doen is om werk te maken van een feed-in tarief voor hernieuwbare energie:

“Daarom verzoeken de ondertekenaars van deze open brief, de aangeschreven partijen om een daadwerkelijk, langlopend feed-in tarief gebaseerd op vergoeding van geleverd vermogen, zonder limiet en op basis van een vast tarief gefinancierd uit de energieprijs, op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken (en waar noodzakelijk de bestaande regeling in deze zin aan te passen en zodanig uit te breiden dat voorkomen wordt dat daardoor discontinuïteit ontstaat in de ondersteuning van een sector die gedurende de laatste jaren is geconfronteerd met inconsistent beleid en wisselende regelingen).”

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

  1. Onderschrijft u het verzoek van de initiatiefnemers en ondertekenaars van de open brief? Zo nee, graag uw motivering.
  2. Bent u bereid om uw invloed als aandeelhouder van Essent aan te wenden om bij Essent een in feed-tarief te bewerkstelligen, zoals hierboven is verwoord? Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie