En alweer heb ik schriftelijke vragen gesteld over Reiling Sterksel BV. Dit keer naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State die een deel van de dwangsom van de provincie vernietigde. Hoe verder?

Raad van State over Reiling

De Raad van State heeft een deel van de dwangsom die Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant had opgelegd tegen het bedrijf Reiling Sterksel BV vernietigd omdat het bedrijf zicht heeft op legalisatie in de toekomst. Vreemd, omdat een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning nog steeds niet is ingediend.

Wel is het zo dat de SP-fractie al een ontwerpvergunning heeft ingezien. Eerder heeft de provincie bewoners van Sterksel en Maarheeze geïnformeerd over mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Sindsdien hebben zowel het Waterschap als de provincie voornamelijk ingezet op handhaving tegen overtredingen door Reiling Sterksel BV.

Geacht College,

De Raad van State heeft op 4 mei jl. een uitspraak gedaan (zaaknr. 201003892/1/M1) in het beroepschrift van Reiling Sterksel BV tegen de last onder dwangsom die door u op 26 maart aan het bedrijf is gestuurd. De Raad van State heeft een deel van de door u geconstateerde overtredingen verworpen. De onderbouwing bestond er onder meer uit dat het bedrijf op termijn uitzicht zou hebben op legalisatie van enkele geconstateerde overtredingen.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie de volgende vragen:

  1. Klopt het dat Reiling Sterksel BV nog geen aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning heeft ingediend?
  2. Hebt u op enige manier het bedrijf of de Raad van State de indruk gegeven dat in de toekomst legalisering van enkele geconstateerde overtredingen aan de orde zou kunnen zijn? Zo ja, welke signalen zijn afgegeven?
  3. Hebben de uitspraak van de Raad van State en de dwangsom van de provincie consequenties voor een eventuele nieuwe milieuvergunning? Zo ja welke?
  4. Staan GS nog juridische beroepsmogelijkheden ter beschikking (zoals bijvoorbeeld het starten van een bodemprocedure) tegen de uitspraak van de Raad van State?
  5. Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen? Zo nee, waarom niet?

Meer lezen? Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State.

Geef een reactie