Vandaag hebben we de leden van de Eerste Kamer, de Senaat, gekozen. De stemmen worden nu geteld. De verkiezingen zijn getrapt, dat wil zeggen dat de leden van de Senaat indirect gekozen worden door de leden van Provinciale Staten.

Eerste Kamer gekozen door Statenleden

Ik heb op Agnes Lewe (van de SP natuurlijk) gestemd. Hieronder zie je het tellen van de stemmen. Links zie je Spencer Zeegers van de SP, de dame met het roze jasje is de commissaris der koningin, Hanja Maij-Weggen.

Tijdens de vergadering werd bekend dat in Noord-Holland iemand van GroenLinks een ongeldige stem had uitgebracht. Hierdoor zal de SP waarschijnlijk 12 in plaats van 11 zetels in de Senaat gaan bezetten. Als het waar is, is het een dure fout. En wij maar grapjes maken toen onze voorzitter Maij-Weggen ons tot in detail uitlegde wat we wel en vooral ook niet mochten doen.

In gesprek met Gonnnie Andreas terwijl de stemmen worden geteld.

Hoe werken getrapte verkiezingen?

Op dinsdag 29 mei a.s. kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De Provinciale Staten komen in een speciale zitting bijeen om de leden van de Eerste Kamer te kiezen. Hieronder staat puntsgewijs aangegeven hoe de gang van zaken is.

Vaststelling van de verkiezingsuitslag en stemwaarden:

Het centraal stembureau stelt de verkiezing van de uitslag vast. Op 8 maart heeft de Kiesraad de stemwaarden bekend gemaakt voor verkiezingen van de Eerste Kamer op dinsdag 29 mei aanstaande.

Aan de stem van ieder Statenlid wordt een bepaald gewicht toegekend. Dat gewicht verschilt per provincie, omdat de inwonertallen per provincie nogal uiteenlopen. Zo vertegenwoordigt een Statenlid in een dunner bevolkte provincie aanzienlijk minder inwoners dan een Statenlid in de dichtbevolkte provincies.

Het gewicht van iedere stem, de stemwaarde geheten, wordt als volgt vastgesteld. De stemwaarde is het inwonertal van een provincie gedeeld door het aantal leden waaruit Provinciale Staten bestaat maal honderd. Als uitgangspunt voor de berekening wordt genomen het inwonersaantal per provincie per 1 januari 2007 zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zodoende heeft de Kiesraad de volgende stemwaarden vastgesteld:

 • Groningen – 573.923 inwoners gedeeld door 43 Statenleden maal 100 = 133
 • Friesland – 642.169 inwoners gedeeld door 43 Statenleden maal 100 = 149
 • Drenthe – 85.986 inwoners gedeeld door 41 Statenleden maal 100 = 119
 • Overijssel – 1.116.402 inwoners gedeeld door 47 Statenleden maal 100 = 238
 • Flevoland – 374.394 inwoners gedeeld door 39 Statenleden maal 100 = 96
 • Gelderland – .1.978.688 inwoners gedeeld door 53 Statenleden maal 100 = 373
 • Utrecht – 1.190.721 inwoners gedeeld door 47 Statenleden maal 100 = 253
 • Noord-Holland – 2.613.992 inwoners gedeeld door 55 Statenleden maal 100 = 475
 • Zuid-Holland – 3.453.756 inwoners gedeeld door 55 Statenleden maal 100 = 628
 • Zeeland – 380.548 inwoners gedeeld door 39 Statenleden maal 100 = 98
 • Noord-Brabant – 2.418.698 inwoners gedeeld door 55 Statenleden maal 100 = 440
 • Limburg – 1.127.637 inwoners gedeeld door 47 Statenleden maal 100 = 240

Voorbeeld: voor de vaststelling van de verkiezingsuitslag vermenigvuldigt de Kiesraad de stem van een Statenlid uit Zuid-Holland met 628, terwijl de stem van een Statenlid uit Flevoland met 96 wordt vermenigvuldigd.

Geef een reactie