Vergaderdagen

geldEven een kort zaterdagblogje over twee vergaderingen. Gisteren fractievergadering en vandaag met bewoners van ons nieuwe wooncomplex.

Fractie

We zouden het over de strategie hebben, maar vanwege de begrotingsbespreking kwamen we hie rniet meer aan toe. Ik moet het hier kort houden, omdat we alle motes en amendementen op de begroting hebben besproken en dat komt pas over twee weken in Provinciale Staten. Dat wordt de komende weken schrijven, steun zoeken bij andere fracties, en wellicht herschrijven.

Eén puntje kan ik hier wel even vermelden. Ik maakte en opmerking over herbestemming van kerken, aangezien voor het restauratiefonds van de provincie behoorlijk wat aanvragen voor restauratie van religieus erfgoed binnenkwamen (in tegenstelling tot industrieel erfgoed). Bisdommen doen steeds moeilijker over herbestemming van kerkgebouwen die aan de eredienst onttrokken zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat de Orangerie in Den Bosch een paar jaar geleden een populair holebi-dansfeest uit de voormalige Sint Josephkerk heeft geweerd – na commentaar van de bisschop. Mogen we als provincie dan iets te zeggen hebben over de besteding van onze fondsen? Collega Marijke Kamphorst kwam halverwege terug van overleg met andere fracties en zei dat er nog geen tekst lag, maar waarschijnlijk wel steun voor het idee was.

Bewonersbijeenkomst

Met een aantal toekomstige buurtbewoners zijn we vandaag bij elkaar gekomen om wat zaken door te spreken. De oplevering van onze woning komt nu wel erg dichtbij. Het spannendst was de rondvraag. Wie heeft er nieuws over de opleverdatum. Afhankelijk van de tijd die er tussen lag (wanneer men iets had vernomen) varieerde het van begin januari tot eind april. Voorlopig houd ik het erop dat wij eind januari aan de beurt zijn en dat is nu nog zo’n 100 dagen. Voor die tijd wacht ons nog veel geregel, maar dat hoort er allemaal bij.

Geef een reactie