Vandaag: Ruimte & Milieu


Hier zit mijn uitzicht van vanochtend: v.l.n.r. Eugène de Groot (secretaris van de commissie Ruimte & Milieu), Nico Schouten (SP, commissievoorzitter), en de gedeputeerden Onno Hoes (VVD) en Paul Rüpp (CDA). En geloof het of niet, we waren ondanks de volle agenda, maar dankzij een spreektijdregeling en een uurtje vroeger beginnen, op tijd klaar. 

Mijn kleine camera begin ik eindelijk onder de knie te krijgen, met dank aan Wouter voor de tip. Op de agenda stond vandaag onder andere de tweede termijn van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Jaarstukken. De pillen deed ik dit keer mét boterham tijdens de commissie en ik geloof niet dat iemand het gemerkt heeft.

Jaarstukken 2007

Vorig jaar maakte ik bij mijn eerste behandeling van de Jaarstukken een opmerking over de afrekenbaarheid, om het zo maar te noemen. Er waren geen heldere doelen gesteld en ook was niet duidelijk na te gaan welke doelen nou wel of niet werden behaald. En waarom niet. “Eindelijk…”, verzuchtte Marusjka Lestrade toen, want die riep het al jaren en de groentjes van een jaar geleden zeiden het toen in koor. Nu werd onze kritiek onderschreven door een rapport van de Zuidelijke Rekenkamer die stelde:

De kwaliteit van de verantwoordingsinformatie in de Jaarstukken 2007 maakt het voor Provinciale Staten nog niet mogelijk om de controlerende taken ten volle uit te kunnen voeren.

Dit werd onderbouwd met voorbeelden, die we zelf ook hadden kunnen vinden, maar handig was deze steun in de rug wel. Maar er was nog iets vreemds vandaag. Vorige keer werd nogal verbaasd gereageerd op onze inbreng (voor het eerst ook door drie SP-statenleden verwoord). We gingen te veel in op details, het leek wel een verkapte Algemene Beschouwing en dat was toch niet de bedoeling. Vandaag was er een spreektijdregeling, naar grote van fractie. Het CDA had 9 minuten voor twee termijnen, de SP en VVD 6 minuten. De kleine partijen moesten het met 3 minuten doen. In die tijdspanne moesten we dus onze controlerende taak uitvoeren.

Onmogelijk om alle vragen te beantworoden. Wij hielden een lagemener verhaal met enkele inhoudelijke punten. Connie Kerkhofs (CDA) nam de volle 9 minuten in haar eerste termijn en ging dit keer behoorlijk op details in. Niks mis mee, maar wel opvallend gezien de gefronste wenkbrouwen bij onze inbreng vorig jaar. Ik zei namens de SP-fractie dat we overwogen om dit keer de steun aan de Jaarstukken te onthouden. Na Veerle’s opmerking dat het college van Gedeputeerde Staten wel moedwillig bepaalde ontwikkelingen tegenhielden (uitbreiden van boerenbedrijven inkwetsbare natuur) sprongen CDA en VVD als bokken (geiten eigenlijk in dit geval) op de haverkist. Dit was wel een hele zware beschuldiging.

Mijn inschatting is dat we niet ver bezijden de waarheid zitten en dat de felle reactie een poging is tot intimidatie om ons te laten inbinden. Daarnaast wordt dan ook geprobeerd om ons ervan te overtuigen dat we bepaalde zaken niet goed begrijpen. Ik denk dat Veerle en ik het heel goed begrijpen: Boeren in natuurgebieden die willen uitbreiden moet de provincie daarmee niet helpen, maar juist zorgen dat ze elders verder kunnen boeren. En wat zien we de laatste jaren? Het lukt maar mondjesmaat om boeren te verhuizen uit de kwetsbare natuurgebieden. Wel lukt het regelmatig om met kunst en vliegwerk boeren uit te laten breiden.

Drinkwater & industriële onttrekkingen

schoon water

Omdat de keuze die de commissie in november vorig jaar maakten (waar ik het niet mee eens was overigens) over de bescherming van drinkwater en de industriële ontrekking van drinkwater juridisch niet haalbaar bleek, kreeg de commissie vanochtend de keus uit twee alternatieven, klik hier voor het hele voorstel. GS stelde voor om specifieke maatregelen te onderzoeken in plaats van een bescherming door middel van de Provinciale Milieu Verordening.

Doorgaans is dit goed afgestemd met de collegepartijen, maar toen de heer Petreaus van de Vereniging Industriewater zijn zienswijze nog eens kwam toelichten in de commissie (en hij zat meer op onze lijn), kantelde de houding bij CDA en VVD. Vreemd dat als de industrie iets vindt, de rechtse oren gespitst worden. De kogel is nog niet door de kerk, want eerst worden andere maatregelen onderzocht, maar de strengere bescherming van drinkwater is nog niet van de baan. 

Geef een reactie