Uit het hart

Wilders raakt ieders ziel. Ofwel je bent idolaat volgeling, of je walgt van zijn praatjes. Enige nuance lijkt er niet te zijn. Dat geldt overigens ook voor zijn verhalen en stelingnames. Ik behoor tot de tweede categorie. Vandaag stonden twee ingezonden brieven in het Brabants Dagblad naar aanleiding van zijn filmplannen. Uit mijn hart gegrepen. Vandaar dat ik ze hier deel.

Waarschijnlijk ten overvloede, om de Limburgers onder mijn vrienden gerust te stellen: Limburg wordt hier gebruikt om de idiotie van Wilders helder te krijgen. Althans, dat neem ik aan. Was Wilders een Fries geweest, dan had er Friezen gestaan. Soms lucht het op als je je even kunt laten gaan. Net zo ongenuanceerd als het onderwerp van deze bijdrage.

Wilders (1)

In Nova van woensdagavond zegt de heer Wilders dat hij twee ’aan­boden’ heeft gekregen van omroe­pen die zijn film wel uit willen zenden. Ik heb twee aanbiedingen (dat is namelijk het goede meervoud van aanbod) voor hem. Mijn vrouw geeft Nederlandse les aan allochto­nen en sinds kort ook aan autoch­tonen.

Zij leert hem dan Neder­lands en daarna leer ik hem dat geen enkele godsdienst deugt om­dat religie altijd tot geweld leidt.

J. van Houtum
Oisterwijk


Wilders
(2)

Geert Wilders maakt een film over de koran. Hij laat iedereen we­ten dat het niet zijn bedoeling is om iemand te beledigen. „Maar als dat toch gebeurt”, zegt Wilders, „dan is dat niet mijn probleem”.

Ik wil op mijn beurt Wilders niet beledigen met mijn reactie op zijn voornemen maar als het toch ge­beurt… etc. Welnu: ik vind Wil­ders een megalomane oorlogshit­ser, een egocentrische haatdragen­de machiavellistische politicus.

Een gewetenloze, nietsontziende machtswellusteling. Een bloeddor­stige en fascistoïde dorpsgek. Een raddraaier die in zijn zoetste dro­men roomblanke storm-troopers door met bloed besmeurde straten ziet marcheren. Een geradicaliseer­de huilebalk met een minderwaar­digheidscomplex. Een eendimen­sionale clown met een kippen­borst. Een worm in dampende mest. Een parasiet op een straat­hond. Een rat in het riool en een gier op rottend vlees.
Ik vind Wilders een xenofoob met tirannieke neigingen. Een beul die geniet van elke onthoofding. Een scherpschutter die liever verwondt dan doodt.

Wilders is een landverrader en volksverlakker. De achterban van Geert Wilders bestaat voor een groot deel uit Limburgers. Dit is voor mij voldoende reden om Lim­burg te vernietigen en de Limbur­gers uit te roeien. De combinatie van een zachte g, het katholicisme en een onverantwoorde eeuwen­lange inteelt van de Limburgers heeft geleid tot een infantiele en la­biele bevolkingsgroep.

Wij, gezonde Nederlanders kun­nen het niet over onze kant laten gaan dat ons land dreigt ten onder te gaan aan dit onbetrouwbare en paapse volkje dat als een gezwel aan ons perfect gevormde natie bungelt. Deze achterlijke minder­heid doet ons afstevenen op een moreel en economisch bankroet.

Ons rest slechts een ding: Limburg afstoten, de oorlog verklaren en tot de grond afbranden.

Ralph Posset
Den Bosch

Geef een reactie