Niet alleen het Rijk, maar ook de provincie Noord-Brabant subsidieert de aanschaf van opwekkers van duurzame energie, zoals zonneboilers, zonnepanelen en windmolens. Helaas vallen sommige innovatieve producten buiten de provinciale subsidieboot omdat de subsidieverordening eenvoudig gehouden is.

Directe aanleiding is een nieuw type zonnecollector (voor de opwarming van water) die te klein is volgens de provinciale norm. Maar de zonnecollector heeft wel een hoger rendement dan vergelijkbare, grotere types. Dit schreef het Brabants Dagblad op 12 november:

Brabantse subsidiepot blijft gesloten voor zonneboiler Solior

De zonneboiler van het Utrechtse bedrijf Ecostream is ontwikkeld met landelijke subsidiegelden, maar in Brabant kunnen de inwoners daar niet van profiteren. De pot van Brabant Bespaart – in het leven geroepen om alternatieve energie te promoten – blijft gesloten voor de Solior van Ecostream.

De zonneboiler voldoet namelijk niet aan de richtlijnen van de Brabantse subsidie. “Zeer vreemd”, stelt Erik de Leeuw, directeur van Ecostream.

“Jammer, maar we hebben de richtlijnen gewoon simpel willen houden en daar valt deze boiler net niet onder”, reageert een provinciaal woordvoerder. Wel zegt ze dat bij de herziening van de subsidieregels rekening te willen houden met specificaties van de Solior.

De Leeuw noemt het ronduit belachelijk. “Hieruit blijkt dat het behartigen van milieudoelstellingen niet in goede handen is bij de provincie.” De Leeuw vindt het teleurstellend dat door een starre houding van Brabant innovatieve producten als de Solior niet worden toegelaten.

De Leeuw is door de ministeries van Economische Zaken en Vrom gevraagd met aanbevelingen te komen ter stimulering van duurzame energie in Nederland. Tevens is hem gevraagd aan te geven wat de voornaamste belemmeringen zijn waar de branche tegenaan loopt. Volgens hem kan de correspondentie tussen de provincie en zijn bedrijf dienen als voorbeeld van het laatste.

Waar gaat het om? De provincie stelt in de regels dat een zonnecollector minimaal een oppervlak moet hebben van twee vierkante meter wil een particulier in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. De collector van Soloir is ‘slechts’ 1,85 m². Maar het apparaat levert door nieuwe technieken wel een opbrengst van de vereiste 3,1 gigajoule (GJ).

“Wij willen de inwoners niet lastig vallen met moeilijke eenheden en hebben daarom het oppervlak als criterium genomen”, legt de woordvoerder nog eens uit. Toch kunnen Brabanders de zonneboiler met subsidie aanschaffen, stelt de provincie. “Alleen moet dan een beroep worden gedaan op een landelijke regeling.”

Gelukkig valt deze innovatie wel onder de Rijkssubsidie, maar het is een beetje zot dat je als provincie duurzame energie wilt stimuleren, je niet alert reageeert op deze situatie. Daarom heb ik vragen opgesteld voor gedeputeerde Annemarie Moons, die aanstaande vrijdag in de commissie Energie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid (cie EMG) toch al moest spreken over duurzame energie. De vragen:

  1. Klopt de strekking van het bericht in het Brabants Dagblad van 12 november?
  2. Hoe flexibel wilt én kunt u zijn bij het toekennen van subsidie voor nieuwe technieken die wel aan de doelstelling voldoen, maar wellicht niet aan ’te simpel’ gehouden subsidieregeling?
  3. Hoeveel tijd heeft u nodig om de subsidieregeling aan te passen, zodanig dat tegemoet gekomen kan worden aan Brabantse subsidieverzoeken voor Solior-zonneboiler?
  4. Bent u bereid de commissie EMG op vrijdag 21 november aanstaande nader te informeren over deze zaak?

Geef een reactie