Brabantse Wal: meer water

Vandaag is het dan eindelijk zover, er is een concrete stap gezet naar het terugdraaien van de verdroging van de Brabantse Wal. Blogvolgers weten dat ik het gebied al een paar keer bezocht. Goed nieuws.

Verdroging Brabantse Wal

Vrijdag kregen we plotseling een uitnodiging voor een persbijeenkomst t.g.v. de ondertekening van een convenant met o.a. drinkwaterbedrijf Evides, ZLTO en Natuurmonumenten. ‘Dat scheelt weer wat voor de rondvraag’ zei ik zachtjes. De verdroging van de Brabantse Wal, met als schrijnend voorbeeld de bijna volledig drooggevallen meren in nhet Natura 2000-gebied, was namelijk een jaarlijks terugkerend ritueel in de commissie Ruimte & Milieu.

Maar nu had ecologiegedeputeerde Hoes eens goed nieuws. Hieronder het persbericht dat vanmiddag verspreid is:

Nu ingrijpen om unieke natuur te behouden

Meer water voor de Brabantse Wal

’s Winters lekker schaatsen op de Groote Meer. Dat zou binnen nu en vijf jaar mogelijk moeten zijn, als het weer tenminste meewerkt. Want de provincie gaat samen met diverse partijen de verdroging van de Brabantse Wal aanpakken. Hiermee komt een einde aan jarenlange bestuurlijke discussie over de gewenste aanpak. De werkzaamheden gaan direct van start.  

De Brabantse Wal verdroogt al geruime tijd. Om de unieke natuur van het gebied niet verloren te laten gaan, is ingrijpen nu nodig. Daartoe heeft de provincie vandaag een convenant getekend met onder andere waterbedrijf Evides, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

 Brabantse Wal

Convenant

Deze partijen zijn het eens geworden over een aantal maatregelen. Zo zal de wateronttrekking door het drinkwaterbedrijf Evides in fases worden verminderd.

Afspraak is ook om landbouwgrond om te vormen naar natuur. Dit betekent minder beregening en minder uitspoeling van mest naar het grondwater.

Bovendien worden de natuurlijke waterlopen hersteld. Zo blijft het grondwater langer in het gebied.

De Brabantse Wal is een Natura 2000-gebied. Om de biodiversiteit in zo’n gebied te behouden of te herstellen, stelt de provincie een beheerplan op. Dat plan zorgt voor voldoende en schoon water. Illustratief voor de verdroging van de Brabantse Wal is de Groote Meer. Dit ven waar jaren geleden nog geschaatst werd, ligt nu volledig droog.

Geef een reactie