Stemwijzer: Links Groen

Stemwijzer: Links Groen

Naast roze is groen voor mij een belangrijke kleur. Niet omdat ik ze zo mooi vind, maar omdat er zowel op het roze als op het groene front nog heel wat te doen is. Vandaag heb ik de Provinciale Stemwijzer ingevuld.

Stemwijzer: Links Groen

Dit was de uitkomst:

 1. SP
 2. Partij voor de Dieren
 3. GroenLinks
 4. PvdA
 5. D66

Nou zijn die stemwijzers niet meer dan een richtingaanwijzer voor mij, toch ben ik blij dat de SP als eerste uit de bus kwam.

Ik ben links en groen, maar niet GroenLinks. Al heb ik op enkele punten wel sympathie voor die partij, de liberale afslag die Femke Halsema vorig jaar nam door aan het ontslagrecht te gaan morrelen houdt mij voorlopig op het linkse pad. In ons Brabantse partijprogramma heb ik twee punten ingebracht over duurzame energie. Ten eerste:

Particulieren die duurzame energie opwekken door middel van zonne- en/of windenergie, meer produceren dan voor eigen gebruik noodzakelijk is en terugleveren aan het energienet, ontvangen zonder limiet een redelijke prijs per kWh geleverde energie.

Zonnepanelen

Wij hebben zelf een dak vol zonnepanelen en produceren meer dan we verbruiken. Dat betekent dat we energieleverancier worden in plaats van energie-afnemer. Boven de 3000 Kwh wordt geadviseerd de stekker eruit te trekken omdat we niet meer dan 3000 Kwh vergoed krijgen. Tot 3000 Kwh ontvangen we van Essent € 0,20 per Kwh. Boven de 3000 Kwh krijgen we over het hele teruggeleverde Kwh het lage tarief van € 0,04 i.p.v. € 0,20. Zo stimuleer je duurzame energie natuurlijk niet.

Ten tweede:

De provincie stimuleert zuinig energiegebruik en duurzame (alternatieve) energievoorziening. Gemeenten worden actief benaderd voor het ontwikkelen van lokale initiatieven, bijvoorbeeld in nieuwbouwprojecten en projecten in de bestaande bouw.

Als we elke woning voorzien kleinschalige duurzame energieleveranciers zoals kleine windmolens (de turby bijvoorbeeld) en van zonnepanelen een zonneboiler, dan kunnen we wel een energiecentrale sluiten. Kleinschalige zonne- en windenergie stuit niet op bezwaren die vaak wel de kop opsteken als er torenhoge windmolens in een kleinschalig landschap dreigen te verschijnen. Voor de hele energieparagraaf van het SP-verkiezingsprogramma, klik hier.

Wat vind ik verder belangrijk als het over groen gaat, in willekeurige volgorde:

 • stimuleren biologische landbouw en de vervuiling door de gangbare landbouw mee laten wegen in de prijzen van de producten
 • plezierjacht verbieden; zeer terughoudend zijn met jacht op dieren die overlast veroorzaken
 • gratis, beter en meer openbaar vervoer
 • platteland niet dicht laten bouwen en verrommelen
 • geen kerncentrale erbij
 • duurzaam bouwen

Geef een reactie