Bij de Brabantse Milieufederatie

Dinsdag is een kleine vertegenwoordiging van onze fractie bij de BMF geweest voor een overleg over wat lopende zaken. De AWACS kwamen voorbij, de reconstructie, het burgerinitiatief en de rol van de BMF in Brabant.

BMF

De BMF zit in een lastige positie in Brabant. Enerzijds mag van haar verwacht worden dat ze onversneden opkomt voor natuur en milieu en dus opstaat tegenbedreigingen daarvan in onze provincie. Anderzijds heeft de BMF zich jaren geleden geconfirmeerd aan allerlei afspraken, heeft er zelfs hier en daar voor getekend en wil zich daaraan houden. Heel netjes allemaal, ware het niet dat andere partijen – in enkele gevallen zelfs de provinciale overheid – zich niet aan hún afspraken hielden.

Datrw ekt dan weer wrevel bij partijen die een fermer standpunt verwachten van een milieu-organisatie als de BMF. Daarnaast is de BMF voor een groot gedeelte afhandelijk van provinciale subsidies en is er in oktober vorig jaar een VVD-CDA-motie aangenomen die het door de provincie gesubsieerde organisaties verbiedt om met subsidiegeld tegen diezelfde overheid te procederen tegen verleende vergunningen.

Kortom, de Brabantse Milieufederatie zit behoorlijk in de tang. Ze wil wel, maar zit klem. Dat blijkt onder andere uit de halfhartige houding van de BMF inzake het Burgerinitiatief Megastallen Nee! Inhoudelijk is ze het er mee eens, maar het burgerinitiatief steunen? Nee, dat niet.

Toch is een gesprek op geregelde basis heel nuttig. Ook wij moeten gevoed worden en bij de BMF zit veel kennis die wij in Provinciale Staten kunenn gebruiken in debatten.

Zelf ben ik weer wat wijzer geworden. Als nieuw Statenlid in 2007 rolde ik midden in een proces dat al jaren liep. Nog steeds leer ik bij. Zo hoorde ik dat juist het instellen van verwevingsgebieden (waar natuur en landbouw samen moet gaan) ervoor heeft gezorgd dat er weinig boerenbedrijven vertrokken uit de extensiveringsgebieden (daar waar boeren plaats maken voor natuur) naar de zogenaamde LOG’s (landbouwontwikkelingsgebieden).

Het volgende overleg vindt plaats bij de fractie zelf. Dat is wat handiger nu we zo groot zijn geworden met op elk onderwerp een andere woordvoerder.

Geef een reactie