En iedereen die ertoe deed was present. Hierboven de hoofdrolspelers Gedeputeerde Annemarie Moons en Essent-directeur Michiel Boersma. Veel meer interessante gasten en een volle zaal met boze burgers, SP-ers en andere geïnteresseerden volgden een boeiend debat.

 

Hieronder wat het Brabants Dagblad erover schreef:

Essent weg: ‘consument betaalt prijs’
Fusie-econoom Schenk: steeds grotere bedrijven steeds inefficiënter

door Ron Lodewijks – De consument zal de prijs betalen voor het opslokken van Essent door de Duitse energie­reus RWE. Dat voorspelde de Utrechtse professor Hans Schenk gisteravond tijdens een door de SP georganiseerd debat over de ver­koop van Nederlands grootste pu­blieke energiebedrijf.

„De grootte van een bedrijf biedt geen enkele garantie voor kwali­teit. Kleine energiebedrijven als Delta in Zeeland doen het net zo goed, zo niet beter dan reusachtige ondernemingen zoals Enron”, wees de fusie-econoom op een stu­die die hij in 2005 naar het effect van overnames in de VS en Enge­land heeft verricht.

„De steeds grotere bedrijven wer­ken steeds minder efficiënt en wor­den duurder voor de consument”, betoogde Schenk die de aandeel­houders van Essent, provincies en gemeenten, opriep de publieke zeggenschap over het bedrijf en de belangen van burgers niet uit han­den te geven en de verkoop van Es­sent tegen te houden. Juist met een publiek utiliteitsbe­drijf moet je volgens hem geen en­kel risico nemen. „ Eén sterk staats­energiebedrijf moet je overhouden om commerciële ondernemingen te dwingen echt hun best te doen.”

Met veel bijval uit de zaal, ging de hoogleraar lijnrecht in tegen de op­vattingen van Essentopman Michiel Boersma en de Brabantse provinciebestuurder Annemarie Moons die in koor riepen dat Es­sent te klein is om op de interna­tionale energiemarkt te overleven. Volgens Schenk baseren zij zich hierbij op ‘onbetrouwbare analy­ses van consultants die het bij voorbaat met hen eens zijn’.

Boersma betoogde dat er geen ver­schil is tussen een energiebedrijf en ‘de bakker of de melkboer op de hoek’. „ Dan maakt het u toch ook niet uit of die uit Engeland of Frankrijk komt. En u rijdt toch ook in een buitenlandse auto.”
Dat zag Piet Bervoets vanuit de zaal heel anders. „ U doet mij ver­steld staan. Als er geen brood is, neem je een bak soep. Maar valt de elektriciteit uit, dan ligt de hele maatschappij stil.”

Moons: „Maar onze energie komt nu al voor 40 procent uit het bui­tenland. Daar merken we nu al niets van, waarom dan straks wél als Essent eigendom is van RWE.” Moons beloofde dat de provincie, een groot deel van het vele geld dat zij als grootaandeelhouder van Essent met de verkoop opstrijkt zal investeren in onderzoek naar duurzame energie. Onder meer wordt de ontwikkeling van elektri­sche auto’s gestimuleerd.

Het provinciebestuur stelt vanoch­tend volgens Moons een ‘keihard investeringsprogramma’ voor de Essentgelden vast. ,,Om aan de Tweede Kamer te laten zien dat wij het geld niet verjubelen.”

Aan de bewering van Boersma dat ‘ Essent gewoon Essent blijft’, werd door de opposanten in de zaal geen enkele waarde gehecht. ,,Over vijf jaar en één dag heet het hier gewoon RWE.” Volgens een spreker is het Duitse bedrijf nu al op een agressieve ma­nier klanten van Essent aan het af­pakken. ,,Ach, werd er bijgezegd. We nemen jullie toch over. Ik heb daarover een klacht ingediend.”


Michiel Boersma, de ‘grote baas’ van Essent.


Frank van den Heuvel, directielid energiebedrijf Delta.


Prof. Schenk (m) en fusie-econoom Buttingha-Wichers (r).


SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen.


René Schlijper verzorgde de intermezzo’s.


Op één bankje: SP-ers, PvdA-ers, D66-ers en VVD-ers.

Onderstaande foto’s komen van Marusjka Lestrade (sta ik er zelf ook nog eens op): 


In gesprek met Ingrid van Breda (PvdA-Statenlid).


Alle sprekers op een rij.

Naast het Brabants Dagblad waren cameraploegen van Omoep Brabant en SP-teevee aanwezig. Verder journalisten van NRC Handelsblad, BNR, en een fotograaf van het Stadsblad. Wanneer er her en der publicaies volgen plaats ik ze hier door.

Geef een reactie