Shell over de schreef

De gifwolk etheenoxide die in 2004 bij Shell Moerdijk ontsnapte was veel groter van omvang dan het bedrijf aanvankelijk meldde.

Shell is hiermee in overtreding geweest, want het had dit direct moeten melden. De provincie gaat nu bekijken of maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot de milieuvergunning. En ik zal moeten bekijken of de provincie niet meer kan doen dan dat.

Hieronder het persbericht dat de provincie vandaag publiceerde:

Second opinion naar wolk etheenoxide Shell Moerdijk

De provincie Noord-Brabant vraagt aan een onafhankelijk onderzoeksbureau een second opinion naar de omvang van de wolk etheenoxide die in 2004 bij Shell Moerdijk ontsnapte. Vandaag maakte Shell bekend dat er zo’n 5300 kilo ontsnapt was; aanzienlijk meer dan de 1000-2000 kilo waar men in 2004 van uitging. De provincie heeft vandaag het functioneel parket van het Openbaar Ministerie hiervan op de hoogte gebracht.

Onderzoeksbureau TNO heeft, in opdracht van Shell, op basis van de controleberekening de volgende conclusie getrokken: “met betrekking tot het incident en rekening houdend met meteorologische condities tijdens het incident, concludeert TNO dat geen gevolgen voor de volksgezondheid worden voorzien voor omwonenden rondom de locatie Shell Moerdijk”.

Shell heeft op basis van de door hun in 2004 ingediende rapportage een aantal maatregelen voorgesteld die dit soort incidenten moeten voorkomen. Zo is er een extra beveiligingssysteem aangebracht en zijn alarmen veiligheidshalve nagelopen. De provincie zal naar aanleiding van recente bevindingen bekijken of maatregelen met betrekking tot de milieuvergunning noodzakelijk zijn.

Shell dient op basis van de Wet milieubeheer dergelijke incidenten direct te melden.

Geef een reactie