Paul Rüpp: rug recht houden

Paul Rüpp: rug recht houden

Zo doen we dat als er oproer dreigt over de gevolgen van megastallen: als bestuurder houd je je rug recht en doe je wat afgesproken is. Of het volk dit nu wel of niet wil maakt niet uit

Dit zei Gedeputeerde Paul Rüpp (dagelijks bestuurder van de provincie) gisteren bij een CDA-bijeenkomst over megastallen in Boekel:

Een ‘hot issue’ in Boekel, de gevol­gen van megastallen voor de ge­zondheid van mensen, bleef gister­avond in Boekel vrijwel onbespro­ken. Provinciebestuurder Paul Rüpp memoreerde er slechts even aan.

„De samenleving begint zich te roeren over de reconstructie van landbouwgebieden. Dat geeft ons bestuurders de taak om de rug recht te houden en te doen wat we afgesproken hebben. Maar we moeten ook goed uitleggen waar­om we doen wat we doen. Op die manier kunnen we zorgen in de sa­menleving wegnemen.”

Lees hier het hele artikel in het Brabants Dagbolad. Zorgen neem je weg door iets nog een keer uit te leggen en doorgaan op de ingeslagen weg (rug recht). Natuurlijk niet door echt te luisteren naar de zorgen van mensen en vervolgens je beleid aan te passen.

Overigens ben ik het eens met mensen die stellen dat het een dier niet uitmaakt of het in een megastal leeft of in een kleine stal (zie hiervoor het artikel). Het gaat inderdaad om de omstandigheden waarin het dier gehouden wordt. En dáár zit hem de crux. Want het CDA wil hoe dan ook geen diervriendelijker stallen voorschrijven. Dat brengt maar kosten met zich mee.

Jammer dat het CDA de andere fracties in Provinciale Staten niet heeft uitgenodigd, dan was ik ook eens komen luisteren. Als SP hebben we twee keer een avond over megastallen georganiseerd waar steeds én voor- én tegenstanders (waaronder CDA-Statenleden) aan het woord gelaten.

Voor de helderheid, rechts op de foto Paul Rüpp tijdens een commissievergadering op het Provinciehuis. Links Nico Schouten (SP), in zijn rol als voorzitter van de commissie Ruimte & Milieu. 

Geef een reactie