Natuurgebied de Deurnese Peel.
De Raad van State (RvS) neemt ruim de tijd voor een uitspraak in een belangwekkende zaak, zo was vanochtend in de krant te lezen. Het zou wel eens veel boeren de kop kunnen kosten als de wet strak geïnterpreteerd gaat worden.

Ik volg de lopende zaken bij de RvS, zodoende las ik eerder deze week dat gisteren de volgende zaak diende:

Zitting over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend voor een varkenshouderij aan de Goorseberglaan in Deurne. De zitting gaat ook over de vergunning die het college heeft verleend voor een gemengde veehouderij aan de Kanaalstraat in Liessel. Beide veehouderijen liggen in de buurt van het beschermde natuurgebied Deurnese en Maria Peel. De Werkgroep Behoud de Peel vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de uitstoot van ammoniak en naar de gevolgen daarvan voor het natuurgebied. Daarom hadden de vergunningen volgens de werkgroep niet mogen worden verleend.

Natuurgebied de Gement.

En vandaag schrijft Ron Lodewijks in het Brabants Dagblad over de zitting. En omdat het Brabants Dagblad nog steeds niet in West- en Zuidoost-Brabant verschijnt en de lezers daar dus verstoken blijven van zijn interessante artikelen, hierbij de tekst:

Natuurbeschermingswet bedreigt boeren
Raad van State: Illegale situatie geen basis voor nieuwe vergunningen.

door Ron Lodewijks DEN HAAG – Vermoedelijk duizen­den boeren in Brabant en daarbui­ten dreigen hun veehouderij te moeten sluiten omdat zij geen ver­gunning op grond van de Natuur­beschermingswet kunnen krijgen. Dat beeld doemde gisterochtend op bij de Raad van State naar aan­leiding van bezwaren tegen twee verleende vergunningen rond de Deurnese Peel.

In de gevarenzone verkeren met name boeren nabij Europees be­schermde natuurgebieden (162 in Nederland waarvan 21 in Brabant) die hun bedrijf zonder Nb-wetver­gunning hebben uitgebreid terwijl ze er wél één hadden moeten heb­ben. Deze veehouderijen moeten daardoor in hun volle omvang worden beoordeeld op grond van de strenge normen van de nieuwe Natuurbeschermingswet uit 2005, die zijn gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Aangezien zij niet kunnen vol­doen aan deze normen die zelfs de geringste toename van de ammoniakuitstoot rond de overbe­laste Brabantse natuur uitsluiten, mogen deze boeren geen vee meer houden en moet de provincie hun bedrijf sluiten.
Deze ingrijpende consequentie die voortvloeit uit de gisteren geuite wetsinterpretatie van de Raad van State, gaat zelfs Werkgroep Be­houd De Peel te ver. „Dit is onrede­lijk ten opzichte van boeren die in het verleden wél een Nb-wetver­gunning tegen de toen geldende, minder strenge normen hebben gekregen”, verklaarde bestuurslid Wim van Opbergen.
De bezwaren van de milieuwerk­groep richten zich tegen de opstel­ling van de provincie die de hoe­veelheid vee in milieuvergunnin­gen van vóór 2005 als uitgangs­punt neemt bij verlening van Nb-wetvergunningen, waarvoor zij sinds 2005 bevoegd gezag is. Dat het ministerie van LNV en ge­meenten de wet in het verleden links lieten liggen, speelt voor de provincie geen rol. „Wij zijn niet in de positie om hun werk over te doen”, verklaarde haar milieujurist Martin Uittenbosch.
De Raad van State vindt dit niet acceptabel. „ Omdat de twee vee­houderijen bij de Deurnese Peel nog geen Nb-wetvergunning heb­ben, had u ze in totaliteit moeten beoordelen. Hun illegale situatie mag geen uitgangspunt zijn”, be­toogde staatsraad Mary- Lou Si­mons- Vinckx. „ Als je deze lijn volgt, kunnen bijna alle 10.000 veehouderijen in Brabant zo’n vergunning niet krij­gen. Want overal ligt wel een Euro­pees beschermd gebied in de buurt”, schetste Uittenbosch.

Tot de 21 zogeheten Natura 2000-gebieden in Brabant beho­ren onder meer Kempenland­West ( Landschotse Heide, Mispe­leindse- en Neterselse Heide), Kampina, Strabrechtse Heide, Leenderbos, Regte Heide, Loonse en Drunense Duinen en de Gement/ Bossche broek. Rond al deze gebieden hebben in totaal niet meer dan 200 veehouderijen een Nb-wetvergunning gekregen.

Voorzitter Peter van Buuren sprak van een moeilijke materie. „Wij moeten met elkaar goed nadenken en veel overleggen. Daarom lukt het ons niet om binnen de gebrui­kelijke zes weken uitspraak te doen”, besloot de staatsraad.

Natuurgebied het Bossche Broek.

Op de foto’s van boven naar beneden de natuurgebieden Deurnese Peel, Bossche Broek en de Gement. Werkgroep Behoud de Peel heeft een eigen webstek, die hier is te vinden.

This Post Has 2 Comments

  1. Dit is nog maar een topje van de ijsberg. Word het eens is tijd voor een werkgroep SP-DEURNE. De gemeente doet te veel aan geld verspillen.

  2. Brabant staat ook in het Eindhovens Dagblad wat meer in de belangstelling. Ron Lodewijks had laatst een hoofdartikel met de aanpak van de kredietcrisis en jawel, ook dit nb-wet verhaal heeft een plekje veroverd!

Geef een reactie