Ik weet niet hoeveel gezamenlijke lezers de Brabantse politieke bloggers hebben, maar ik ga er van uit dat ik ook lezers heb die niet alles alle blogs afschuimen. Vandaar nog even de aandacht vestigen op de positie van de PvdA in de curieuze zaak rond de commissie Beleidsevaluatie (cie BE).

De fractievoorzitter reageerde op dit blog, en nu heeft commissielid en medeblogger Annegien Wijnands haar positie verduidelijkt. Het probleem is een beetje dat de PvdA het met ons eens is over het principiële vraagstuk over de onafhankelijkheid van het onderzoek en van de commissie, maar anders denkt over de te volgen handelswijze.

Lees hier de reactie van John Arkes, en hier het blog van Annegien Wijnands en de lastige positie van de partij en collega Wijnands wordt wel duidelijk. Zoals ik al eerder stelde, willen wij als SP altijd het gesprek aangaan. Ook nu zal mijn fractievoorzitter ingaan op de uitnodiging van de PvdA. Ook wij vinden het zonde als de cie BE zou verdwijnen. Maar we moeten wel naar de oorzaken kijken.

En het gaat hier niet zozeer om personen, als wel om de pricipiële vraag of je als provinciebestuur kritisch onderzoek van je eigen politiek handelen wenst. Ik wilde bijna zeggen duldt. Want het CDA duldt het niet. En wij verschillen met de PvdA van mening over de gewenste actie.

Als de cie BE nu ophoudt te bestaan, wil nog niet gezegd zijn dat in een volgende bestuursperiode (na de verkiezingen) er opnieuw een commissie opgericht kan worden. Mét nieuwe randvoorwaarden. Maar dat hangt allemaal af van de uitkomst van de verkiezingen en de daarop volgende onderhandelingen.

Eerst maar eens het gesprek afwachten, kijken of dat nog wat oplevert.

Geef een reactie