Wie wordt de nieuwe Commissaris der Koningin? Binnenkort weet ik misschien meer dan anderen en zal ik mijn lippen stijf op elkaar moeten houden.

Het presidium (de vergadering van de fractievoorzitters van Provinciale Staten) gaat een profielschets opstellen en daarna wordt een vertrouwenscommissie benoemd door PS die de sollicitatieprocedure gaat voeren. Namens de SP-fractie wordt ik voorgedragen zo heb ik deze week begrepen.

Natuurlijk is wel eerst gevraagd of ik dat zie zitten. Ik zie het als een uitdaging en een leermoment. Voor mij is dit ook weer iets nieuws (ik reken de benoeming en de sollicitatieprocedure van het onafhankelijk lid van de commissie Beleidsevaluatie niet mee). Inmiddels heb ik begrepen dat we goed begeleid zullen worden en zelfs een scholing krijgen in het voeren van sollicitatiegesprekken.

Of Nico Heijmans de opvolger van Hanja Maij-Weggen wordt kan ik pas over pakweg driekwart jaar vertellen. Tot die tijd zijn mijn lippen verzegeld.

Geef een reactie