(Hiv) Positief werkt!

positiefwerkt

Aanstaande vrijdag wordt de positiefwerkt.nl gelanceerd. Hiermee bundelt de Hiv Vereniging Nederland alle aspecten rondom werken en hiv om de informatie hierover te verbeteren en de positie van sollicitanten en werknemers met hiv te versterken. Het volledige persbericht onder ‘lees meer’.

Ik kan er zelf helaas niet bij zijn, de provinciale plicht roept twee keer aanstaande vrijdag. Maar omdat ik het wel belangrijk vind (en er ook van alles van vind), hieronder alvast de aankondiging:

Lancering website positiefwerkt.nl

Datum: Vrijdag 26 november 2010

  • Programma: 10:45 uur Ontvangst
  • 11:00 uur Bijeenkomst
  • 13:00 uur Afsluiting en lunch

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Positie werknemers met hiv nog steeds onder druk!

Nieuw platform ‘werken en hiv’

De website positiefwerkt.nl heeft ‘alle aspecten rondom werken en hiv’ gebundeld om de informatie over werken met hiv te verbeteren en de positie van sollicitanten en werknemers met hiv te versterken. De site moet hét platform worden voor vragen, uitwisselen van ervaringen en casuïstiek over werken en hiv voor alle betrokken partijen. Voor werknemers met hiv, maar juist ook voor werkgevers, vakbonden, arbeids- en bedrijfsgeneeskundigen, jobcoaches, personeelsfunctionarissen, vertrouwenspersonen en verzekeringsartsen.

Inbreuk op wettelijke regels

Werkgevers handelen tegen de wet als ze een werknemer met hiv dwingen openheid te geven over zijn of haar hiv-status. Bedrijfsartsen nemen het met hun beroepsgeheim niet zo nauw en vertellen over de hiv-status van hun cliënten. Jobcoaches denken nog veel te vaak dat werkzoekenden met hiv niet alle functies kunnen uitvoeren en zetten hen op een zijspoor. Het is noodzakelijk dat zij wettelijke regels uitvoeren en zich goed informeren over wat leven en werken met hiv anno 2010 betekent. Mensen met hiv kunnen namelijk prima functioneren op de arbeidsmarkt.

Invoering Arbeidsstandaard hiv noodzakelijk

Afgelopen juni is de nieuwe internationale arbeidsstandaard inzake hiv van de International Labour Office (ILO) in Geneve tot stand gekomen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale partners hebben deze arbeidsstandaard ondertekend. Zij hebben zich verplicht in Nederland met een plan van aanpak te komen om dit in beleid en praktijk uit te voeren, mede in afstemming met Hiv Vereniging Nederland. Tot op heden is hiertoe nog geen aanzet gegeven.

Forumdiscussie

Met medewerking van o.a. Edith Snoey (Voorzitter ABVAKABO FNV), Jaap Maas (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskundigen), Roos Vermeij (Vaste Cie SZW Tweede Kamer, PvdA) en Eric van Gorp (Expertisegroep Werk en hiv).

Oproep aan Ministerie SZW en sociale partners

Hiv Vereniging Nederland roept het Ministerie van SZW en de sociale partners op om tijdens de lancering van positiefwerkt.nl een eerste voorzet te geven voor een plan van aanpak. De site kan gebruikt worden als platform voor een overzicht van casuïstiek en inzicht geven in de vorderingen in de praktijk. De nog steeds zwakke positie van de werknemer met hiv kan hierdoor worden versterkt.

Geef een reactie