Klik hier om de vergadering van Provinciale Staten live te volgen. Het wordt – zo hopen we weer – een korte vergadering met aandacht voor de ‘greep uit de provinciekas door het Rijk’.

Op de foto Marijke Kamphorst die straks haar initiatiefvoorstel verdedigt en nu druk aan het denken en schrijven is aan haar betoog.

Zojuist kreeg de commissie Beleidsevaluatie – of in elk geval Marusjka Lestrade en ik – een venijnige opmerking van de VVD-fractievoorzitter bij een heel ander onderwerp. Verder op de agenda een interpellatie van D66 over Essent Milieu.

En net werd duidelijk dat de Staten redelijk enthousiast akkoord zijn gegaan met Marijke’s initiatiefvoorstel ‘Kunst met een kleine ‘k’ voor een grote ‘J’. De VVD had zelf ook onderzoek gedaan en alle scholen die ze erover gesproken hadden reageerden enthousiast. Eerder had Marijke zelf de directeuren van diverse grote musea enthousiast gekregen voor het voorstel.

Greep in de provinciekas
De SP is wel weer spelbreker bij de ‘brede’ motie die het CDA indiende namens alle aanwezige partijen (behalve de SP dus) om al het mogelijke in het werk te stellen om de financiële implicaties van het advies in een voor Brabant aanvaardbaar voorstel van het Kabinet om te buigen. Zie later meer op brabant.sp.nl.

Geef een reactie