Onno’s bomenrijk

Zojuist in de digitale postbus een bericht ontvangen van VVD-gedeputeerde Onno Hoes onder de fantasierijke titel Samen staan voor het Brabantse Bomenrijk”. Ik moest wel even slikken, maar daarn werd ik een beetje boos. Waar was de ‘Gedeputeerde Bomen’ toen de grote bomen in de museumtuin verdedigd moesten worden?


Samen staan voor het Brabantse Bomenrijk

Daar heeft hij in Gedeputeerde Staten (GS) geen stokje voor gestoken. Lees eerst de boodschap van Onno Hoes: 

Geachte Statenlid,

Graag schrijf ik u over bomen. Wat ik wil doen ter behoud, bescherming en uitbreiding van het Brabantse Bomenrijk. En wat ú daaraan kunt doen.

Hoe meer bomen er in Brabant staan, hoe gezonder onze provincie. Hoe groener de gemeenten, hoe beter de huizenmarkt. En hoe boomrijker een wijk, hoe prettiger het er wonen is. Bomen dienen milieudoelen en economische doelen, leefbaarheiddoelen en recreatieve doelen. Daarom ben ik blij met de aandacht die bomen krijgen tijdens de Nationale Boomfeestdag, dit jaar op woensdag 18 maart. Een dag waarop we in heel Nederland stilstaan bij het thema ‘Spaar de Bomen’. De gemeenten Eindhoven en Oirschot vormen dit jaar de hoofdlocatie van dit evenement. Daar is de nationale viering. Dat betekent dat onze provincie die dag in de schijnwerpers staat. Dus ook alle Brabantse gemeenten die de Boomfeestdag aangrijpen om te laten zien dat ze bomen hoog op de agenda hebben staan.

Ik sta voor een groene provincie. Wilt u mij daarbij helpen? Dat kan als Ambassadeur van uw gemeente. Vanuit die positie bent u daar de aanjager van initiatieven en activiteiten tijdens de Boomfeestdag. Het is mijn ambitie dat álle Brabantse gemeenten daaraan meedoen, met zoveel mogelijk kinderen. Ik schreef hierover de colleges van B&W al aan. Ik hoop dat ook u deze ambitie met mij deelt en met de verantwoordelijke contactpersoon van uw gemeente én uw eigen netwerk overlegt wat u kunt bijdragen. Zo zetten we samen een flinke boom op. Ik reken op uw steun!

U treft in de bijlage een overzicht van gemeenten die actief meedoen aan de Nationale Boomfeestdag 2009. Kijk voor meer informatie op www.boomfeestdag.nl.

Onno Hoes
Gedeputeerde Bomen
provincie Noord-Brabant

Het thema is nota bene ‘Spaar de bomen’. Ik zal eens bezien wat ik kan doen om mijn steentje bij te dragen. En meteen een leuke actie beramen… Maar even serieus nu.

Helaas doet mijn gemeente (‘s-Hertogenbosch) niet mee aan de boomfeestdag, ze staat althans niet op de bijgevoegde lijst. Misschien is dat wel bewust. Omdat ze een beetje schaamrood op de kaken hebben en bij dit thema te veel geconfronteerd worden met hun eigen manier van ‘bomen sparen’.

Rode beuk in de museumtuin.

Bij enkele forse oude Bossche bomen had Onno Hoes als dagelijks bestuurder van de provincie ook zijn groene hart kunnen laten spreken en laten zien dat het menens is wat hij aan de Statenleden schreef. De provincie is de motor achter het museumcluster. Een plan wat een aantal prachtige bomen de kop kost. En de gemeente minstens € 2.000.000,- als ze nu haar medewerking stopt. De provincie wil dan het geld terug dat de ontwikkelfase heeft gekost.

Wat was Onno’s  standpunt toen Gedeputeerde Staten mijn vragen hierover behandelde? Zou hij zich sterk gemaakt hebben voor een gewijzigd plan waardoor de monumentale bomen in de museumtuin van het Noordbrabants Museum wél gespaard zouden blijven?

“Hoe groener de gemeenten, hoe beter de huizenmarkt. En hoe boomrijker een wijk, hoe prettiger het er wonen is. Bomen dienen milieudoelen en economische doelen, leefbaarheiddoelen en recreatieve doelen.” Het zijn zijn eigen woorden. Moet ik ‘het dienen van economische doelen’ uitleggen als kappen voor de houtproductie op de Brabantse Wal, of rooien voor een efficiënter museumcluster? Of wellicht hele bomenlanen kappen in Boekel om een LOG (landbouwontwikkelingsgebied) economisch efficiënt in te richten voor de aan- en afvoer van varkens, kippen, voer en mest?

Bomenoogst op de Brabantse Wal.

Ik snap ook wel dat het soms niet anders kan, maar af en toe kun je wél kiezen. Dan kun je het verschil maken. Maar daar heb ik nog veel te weinig van gemerkt.

Mijn eerste gedachte bij ‘economische doelen’ was dat bomen hun omgeving waardevoller maken, ook in economisch opzicht. Maar onze bomengedeputeerde lijkt ‘bomen op hun economische waarden schatten’, letterlijk te nemen. Als ze in de weg staan, kosten ze geld. En als je er veel van hebt gespaard – en ze groot genoeg zijn gegroeid – zijn ze geld waard.

Kappen en kassa dus!

This Post Has One Comment

  1. Voor onze wijk is de zuidelijke omlegging een gunst, hier door blijven de bomen gespaard en blijven de scholen veiliger gangbaar. Als het aan de gemeente had gelegen waren de 160 bomen omgegaan. Mede door de LGD-Deurne en de Stulp zijn deze gered…

Geef een reactie