Onderzoek bio-industrie
2007 - mestbiggen

Vrijdag is de laatste vergadering van Provinciale Staten en dan gaat de SP (Veerle of ik, afhankelijk van de behandeling) de gevolgen voor de volksgezondheid van de bio-industrie aan de kaak stellen tijdens het Vragenuurtje.

Hieronder de brief die we vanochtend naar de voorzitter van Provinciale Staten hebben gestuurd:

Geachte voorzitter,

Vrijdag 5 december werd bekend dat de GGD vreest dat er niets terecht komt van het versneld opstarten van een grondig onderzoek in Brabant naar de risico’s van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden.

Eerder heeft Gedeputeerde Rüpp aangegeven het initiatief te nemen om samen met de minister van LNV en de bestuurders van vijf provincies om de onrust over de komst van megastallen bij het publiek weg te nemen.

De SP heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan uw College:

  1. Waaruit bestaat dat initiatief om de onrust bij burgers over megastallen weg te nemen?
  2. Is de vrees van de GGD terecht dat er niets terecht komt van het versneld opstarten van een grondig onderzoek in Brabant naar de risico’s van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden?
  3. Is GS het met de SP eens dat een dergelijk initiatief op zijn minst zou moeten bestaan uit een grondig onderzoek naar de gezondheidsaspecten van de intensieve veehouderij (bijvoorbeeld zoals de GGD voorstelt in bijgaand artikel)?
  4. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om een dergelijk onderzoek, waarin naast bijvoorbeeld fijn stof, ook infectieziekten worden meegenomen, zo snel mogelijk van start te laten gaan – desnoods door als provincie Noord-Brabant zélf het initiatief tot een dergelijk onderzoek te nemen? 
  5. Zo nee waarom niet?

Vriendelijke groet,

Ron van Zeeland en Veerle Slegers
SP-fractie Provinciale Staten

 

Als het landelijk onderzoek niet heel snel van de grond komt, moeten Gedeputeerde Staten zich verantwoordelijk tonen en zelf het initiatief nemen om de gezondheidsrisico’s voor boeren en omwonenden te onderzoeken. Nu doorgaan met de ontwikkeling van megastallen is onverantwoord zolang de risico’s niet onderzocht zijn.

Geef een reactie