Onderbuik of hersens

De rechtbank in het Bossche Paleiskwartier.
Vorige week verbaasde ik me al over het feit dat veel mensen bij het denken liever de onderbuik dan hun hersens gebruiken. Het ging toen over muskusrattenbestrijding. Biologen en andere wetenschappers kunnen beweren wat ze willen: ratten zijn gevaarlijk en dienen bestreden te worden. Vandaag presenteert het SCP een rapport waar onderbuik tegenover hersenactiviteit gesteld wordt: over de effectiviteit van straf.

Wat blijkt: niet of weinig straf helpt vaak beter dan een zware straf. Van dat laatste blijken mensen soms nog ‘slechter’ te worden. Er breken weer barre tijden aan, want dit advies gaat lijnrecht in op de heersende onderbuikgevoedde mentaliteit dat er langere gevangenisstraffen gevonnist moeten worden door rechters. Dit schreef de Volkskrant vandaag:

Ook zijn de effecten van de genomen maatregelen niet of nauwelijks getoetst, zodat het verband soms discutabel is. De meeste evaluaties komen uit het buitenland. Van het Nederlandse onderzoek is slechts een fractie deugdelijk. ‘Hierdoor kiezen beleidsmakers soms voor maatregelen waarvan de effectiviteit niet vast staat.’

Net zoals het begeleiden van gedetineerden door de reclassering gewoon beter werkt dan mensen langer in hun cel te laten (natuurlijk ondanks het cellenoverschot met meer mensen op één cel) en aan hun lot overlaten. We doen er de maatschappij, onszelf dus een plezier mee als we beter naar wetenschappers luisteren in plaats van onderbuikspreekpoppen.

Over onderbuik gesproken, peil.nl onderzocht nu eens goed hoe Nederlanders denken over toepassing van de doodstraf. Het zal geen verrassing zijn dat Wilders- en Verdonk-aanhangers in meerderheid vóór herinvoering van de doodstraf zijn. Maar gelukkig vindt een ruime meerderheid van mijn landgenoten dat dat niet hoeft:

59% van de Nederlanders zegt principieel tegen de doodstraf te zijn. 13% wil het invoeren voor
ernstige misdaden, en 26% vindt dat het wel toegepast mag worden, maar alleen in heel bijzondere
gevallen. Hierbij wordt met name gedacht aan daders van terroristische aanslagen waar vele doden
bij gevallen zijn (34% van alle Nederlanders) en het vermoorden van een kind na ontucht gepleegd te
hebben (26% van de Nederlanders).

Er is een groot verschil in opvatting naar politieke voorkeur. Als we kijken naar het stemgedrag uit
2006 dan is 18% van de PVV kiezer principieel tegen, 45% van de CDA- en VVD-kiezer, 72% van de
PvdA-kiezer, 77% van de SP-kiezer en 94% van de Groen Links-kiezer.

Lees hier de uitkomsten van het interessante onderrzoek. Wat blijkt namelijk? Dat de VVD-aanhang na het vertrek van de conservatieven en rechts-populisten in meerderheid tégen de doodstraf is. Ook SP-stemmers die vóór waren zijn naar de PVV of TON vertrokken. Misschien is het zo slecht nog niet dat ook in de politieke verhoudingen eens duidelijk wordt waar de scheidslijnen in Nederland liggen. Onder aanhangers van de SP is nu 77% tegen invoering van de doodstraf. Daarmee zijn we geen kampioen, alleen GroenLinksers zijn massaler tegen: 94%.

Geef een reactie