nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

overleg bij de Partij voor de Dieren

Vanmiddag hebben we in de fractiekamer van de Partij voor de Dieren een interessant overleg gehad over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO).

Oud-burgemeester en huidig voorzitter van de Provinciale Planologische Commissie, Jan van Homelen heeft drie partijen uitvoerig voorgelicht over de nieuwe wet.

Het was goed om nog maar eens het verhaal achter de WRO te horen. Als Statenlid krijg je zoveel informatie binnen dat je er soms helemaal gek van wordt. Als het dan ook nog eens gaat over een wet die zoveel invloed heeft over hoe we de zaken m.b.t. de ruimtelijke ordening in onze provincie regelen, dan is het extra belangrijk om er veel van te weten. Omdat het lastiger is in een groter gezelschap je vragen te stellen (zeker als er al wat oude rotten bij zitten die er veel meer vanaf weten), zijn we op uitnodiging van de Partij voor de Dieren (PvdD) een middag bij elkaar gekomen. We, dat waren Birgit Verstappen en Margreet Steendijk (PvdD), Aloysia Jetten (Brabantse Partij), Veerle Slegers en ondergetekende (allebei SP). We hebben ons door Jan van Homelen uitgebreid laten voorlichten. Eerder deze week was Veerle ook al bij de Brabantse Milieu Fedratie om dezelfde reden.

Jan van Homelen

Actueel is de discussie over de varkensflats. Onlangs schreef gedeputeerde Paul Rüpp in diverse Brabantse dagbladen over de ophef over de komst van megastallen in Brabant. Hij vond die ophef ongepast. Lees hier zijn verhaal. Hierop schreef Aloysia Jetten van de Brabantse Partij een reactie in het Brabants Dagblad. In de fractie hadden we afgelopen vrijdag een korte discussie over het fenomeen. Hier zijn we nog niet klaar mee. Als het aan mij ligt komt er eerst een fundamentele discussie hoe we verder willen met de landbouw in Brabant. Willen we voor half Europa varkens, kippen en eieren blijven produceren op deze schaal? Met alle gevolgen voor het dierenwelzijn, het milieu, het landschap van dien? Als we daar eens duidelijkheid over krijgen. Bijvoorbeeld van het CDA dat te pas en te onmpas begint over het rentmeesterschap (goed beheer) van de schepping. Uit de uitgangspunten van het CDA:

Rentmeesterschap: duidt op de verantwoordelijkheid voor het bewaren van de aarde en van al haar bewoners: mensen, planten en dieren. De natuur is door de Schepper gegeven om ervan te genieten en van haar vruchten te leven, maar ook om deze mogelijkheden intact te laten en te bewaren voor volgende generaties. De overheid moet bevorderen dat mensen zich als goed rentmeester gedragen.

Het lijkt er bij het CDA in haar handelen voornamelijk om het bewaren van de boerenstand te gaan. Al het andere lijkt eraan ondergeschikt. Lees het bovenstaande stukje en denk dan aan de praktijk.

 

Daarom is het niet verkeerd om met andere politieke partijen te praten om een goed tegenwicht te bieden. In Noord-Brabant heeft men het vaak over samenwerkingsdualisme. Ik ben benieuwd hoe lang die idille nog standhoudt. Het komt er nu vaak op neer dat het CDA met de VVD een meerderheid vormt en daartegenover staan dan collegepartij PvdA en de oppostitiepartijen SP, GroenLinks, PvdD, D66 en de Brabantse Partij. ChristenUnie/SGP stemt vaker met het college mee. Bij samenwerking hoort ook het luisteren naar elkaars argumenten en niet het erdoor drammen van één visie. Dan maar gewoon dualisme, dat is wel zo duidelijk.

Geef een reactie