Wetlands horse

Gisteren bij prachtig helder vriesweer ben ik op zoek gegaan naar een locatie waar in Provinciale Staten regelmatig over gesproken wordt: de Noordwaard. De eerste plek waar buitendijks tóch gebouwd gaat worden.

Noordwaard & Biesbosch

Mooie foto’s gemaakt en een video opgenomen. Het mooie van de Noordwaard is dat geprobeerd wordt om verschillende doelen te dienen. Uitgangspunt was ‘Ruimte voor de rivier’, om bij hoogwater een bergingsgebied te hebben. Tegelijkertijd wordt de natuur uitgebreid, want de Noordwaard grenst direct aan de Brabantse Biesbosch.

Het Rijk, Provincie, Waterschap en de gemeente Werkendam werken samen aan het plan, maar het Rijk heeft zogenaamde doorzettingsmacht. Door middel van een Rijksinpassingsplan (RIP) kan een plan doorgedrukt worden, maar in goed overleg heeft de voorkeur.

Buitendijks bouwen?

Vorig jaar werd een voorstel van me aangenomen dat nu kracht van ‘provinciale wet’ heeft. Die regel bepaalt dat geen kapitaalintensieve of permanente verblijfsfuncties mogen worden gerealiseerd in het winterbed van rivieren – buitendijks dus. En dat gaat hier wel gebeuren. (klik hier voor dossier Noordwaard op dit blog).

Deze winter is maar weer eens aangetoond dat je met hoogwater niet moet spotten. Diverse buitendijkse gelegen campings liepen onder. Als Werkendam ter compensatie een vakantiepark (buitendijks) mag bouwen, moet het volgens mij wél veilig gebeuren. Dus óf op hoge terpen, óf drijvende vakantiehuisjes, die meestijgen met hoogwater.

Zicht vanuit Zeeland

Maar zoals hiervoor beschreven hoeft het Rijk zich weinig aan te trekken van provinciale regels in dit geval. Op de fotoreeks bovenaan zie je al een woonhuis op een behoorlijk hoge terp. Dit is al ter voorbereiding op de verdere ontpoldering van de Noordwaard.

De geforceerde dijkdoorbraak bij de Zuiderklip (zie video) heeft al een gedeelte van de Noordwaard vernat. Heel snel neemt de natuur het over van de mens, zij het met wat hulp. Echt een mooi gebied om eens te bekijken. Rijd naar Werkendam en houd daarna borden met ‘Biesbosch Museum’ aan. Het museum heeft een mooie maquette die laat zien hoe het water het gebied in stroomt bij hoog water. Verder mag het museum best wat minder stoffig.

Geef een reactie