Monsterverbond met VVD


Een monsterverbond van oppositie en de VVD voert morgen de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (nWRO) af van de agenda van Provinciale Staten PS). Dat schrijft het Brabants Dagblad zojuist.

Ik had verwacht dat ook de PvdA in zou stemmen met een uitgestelde behandeling van de nWRO. Klik hier voor het stuk op brabantsdagblad.nl. Het verschuiven van de behandeling (in onze fractie door Spencer Zeegers) is geen overbodige luxe. Normaalgesproken wordt een statenvoorstel eerst in de commissie behandeld, pas daarna in PS. Het in de commissie behandelde voorstel was heel anders dan het voorstel dat morgen op de agenda staat. Dat komt omdat onder druk vanminister Cramer, gedeputeerde Paul Rüpp een ommezwaai heeft gemaakt van 180º.

Bijna tegen de verdrukking in bleef hij weigeren een verordening in te stellen. Door de verordening krijgen PS een controlerende vinger in de pap. Los daarvan kan de provincie d.m.v. een verordening gemeenten bepaalde zaken opleggen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Geef een reactie