COC – moeizame ALV

COC – moeizame ALV

Een vorige poging de vereniging (COC Noordoost Brabant) formeel te liquideren om later met COC ‘s-Hertogenbosch samen te gaan mislukte vanwege een te lage opkomst.

Het COC in Oss…

Soms kún je een vergadering niet afzeggen. Gisteren had ik er zo eentje: de Algemene Ledenvergadering (ALV) van COC Brabant Noordoost.

Bij dit soort gewichtige beslissingen is bij de eerste poging een minimale opkomst vereist. Die was er enkele weken geleden dus niet. Bij de tweede poging moest 75% van de aanwezige leden vóór de liquidatie stemmen. En de koppen tellend, kwamen we net 1 stem te kort. Wat ging eraan vooraf?

… en in Den Bosch

Zowel in Den Bosch als in Oss kampte het COC met problemen. Kortweg, Den Bosch had projecten en vrijwilligers, maar een half bestuur, geen pand, terwijl Oss een mooie eigen ruimte heeft, een bestuur wat er een potje van maakte, geen financiële problemen, maar daarentegen ook geen activiteiten. Samen vullen ze elkaar aan en dat was de basis van een voorstel van mij om het Osse COC met het Bossche te laten fuseren met behoud van de Osse ruimte en subsidie.

Het eerste besluit was genomen, maar het bestuur weigerde het uit te voeren en is uiteindelijk aan de kant geschoven. Met het nieuwe bestuur in Oss ging het proces een nieuwe fase in. Na overleg met de gemeente Oss kwam ook van die kant groen licht. Gisteren was het dan eindelijk zo ver. Maar het oude bestuur liet zich niet kennen en blokkeerde een 75%-meerderheid. na een verhitte ‘discussie’ werd er nog een keer gestemd. Resultaat, het voorstel tot liquidatie van het COC Brabant Noordoost is aangenomen. Volgende week is de ALV in Den Bosch. Daar wordt de laatste hobbel genomen. Als de leden er mee instemmen, worden twee Osse bestuursleden in het Bossche bestuur gekozen. Op 24 november kan de Algemene Vergadering van COC Nederland de laatste puntjes op de ï zetten en formeel de nieuwe vereniging COC Noordoost Brabant oprichten. 

Even afkoelen

Het heeft allemaal wat voeten in de aarde gehad, waar de meeste mensen geen weet van hebben. En waar je ze normaliter ook niet mee lastig valt. maar dit is een persoonlijk weblog. Dus vertel ik er ook maar bij dat gisteren één van de zeldzame keren was dat ik staande de vergadering ben weggelopen om af te koelen. Dat zegt natuurlijk ook veel over mijn conditie nu, maar ook wat over het onbenul waartegen geen redelijk argument bestand is. Maar het was allemaal niet voor niets. Missie bijna geslaagd.

Geef een reactie