Vanmiddag heb ik twee strijdbare leden van actiecomité ‘Het kan heus beter‘ ontvangen op het Provinciehuis. Aanleiding was de nieuwe beschikking die is afgegeven door de provincie voor veevoederfabrikant De Heus.

Als je de krant moet geloven is er al tweespalt in het vestingstadje Ravenstein (klik hier). Het lijkt een leuk spelletje verdeel en heers, maar die vlieger gaat niet op. De twee groepen zitten al weer op één lijn. Opvallend is de niet malse kritiek van de VROM-inspectie:

(…) Ik ben van mening dat door het verlenen van deze vergunning onder deze voorwaarden, de huidige zeer omstreden situatie in stand blijft. (…)

(…) Ik ben dan ook van mening dat de motivering van de ontwerpbeschikking niet zorgvuldig is en dat de ontwerpbeschikking niet voldoende is gericht op het oplossen van het kennelijk thans bestaande maatschappelijke probleem. (…)

Morgen bespreek ik met de fractie de verdere stappen. Het ziet er naar uit dat het bedrijfsbelang weer voorrang heeft gekregen boven het belang van omwonenden en voor zover ik het nu kan overzien maakt ook deze beschikking weer grote kans door de Raad van State te worden verworpen. Het is een (technisch) ingewikkelde materie, daarom is het des te vreemder dat de nu gepresenteerde beschikking als dé oplossing wordt gebracht door gedeputeerde Hoes (“Meer zit er niet in“).

Geef een reactie