Hectische dagen

Gepubliceerd op 0 reacties 3 minuten leestijd 111 x bekeken

Het waren hectische dagen. Strakke planning en dan gebeurt er een drama. Andere zaken gingen door. Man ophalen van Schiphol. Vergadering voorbereiden. Voor niets want in de familie van de Gedeputeerde gebeurde ook een drama. Media te woord staan, wel en uiteindelijk toch niet voor de camera.

Drie gezinnen, een bedrijf en gemeenschappen in rouw. Omdat dergelijke bedrijfsongevallen niet zo vaak voorkomen gaat men spitten. Logisch ook dat men bij dit blog uitkomt. Het voelde enerzijds niet echt goed, maar aan anderzijds is zwijgen als er zo’n ongeluk gebeurt na een jaar lang vragen stellen en actie voeren ook vreemd.

Dus met gepaste ingetogenheid geprobeerd de media te woord te staan. Kaken op elkaar, zoals het Algemeen Dagblad schrijft. Of een bijzaak benoemen, zoals de Telegraaf doet. En Hart van Nederland: wel, niet, wel en uiteindelijk geen tijd meer om in Den Bosch opnamen te maken.

Het nieuws bleef maar komen, eerder meldde Omroep Brabant dat het bedrijf zonder vergunning toch aan de slag is gegaan met de bewuste container. Het kan altijd erger.

20101007_telegraaf_reiling

Vandaag kreeg ik antwoorden op de rondvraag die ik vrijdag had willen stellen:

Geachte heer van Zeeland, beste Ron,

Bij deze de schriftelijke beantwoording van de vragen zoals afgelopen vrijdag in de commissie Ruimte en Milieu door gedeputeerde Ruud van Heugten toegezegd.

1. Wat is de stand van zaken rond de aanvraag van de nieuwe milieuvergunning voor Reiling Sterksel?

De aanvraag om veranderingsvergunning is op 29 september 2010 definitief ingediend en daarmee is het traject van vooroverleg afgelopen. De aanvraag wordt behandeld overeenkomstig de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Awb. Wij dienen derhalve de definitief ingediende aanvraag in behandeling te nemen en binnen 6 maanden, dat wil zeggen uiterlijk op 29 maart 2011 een besluit te nemen onder voorbehoud dat geen aanvullende gegevens noodzakelijk zijn. In het geval dat

aanvullende gegevens noodzakelijk zijn, wordt deze termijn opgeschort met de termijn die nodig is om de aanvraag aan te vullen. De opschortende werking is geregeld in de Awb. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals is geregeld in de Wm.

2. Zijn de recente gebeurtenissen (inval en ongeluk) aanleiding om de gesprekken over de nieuwe milieuvergunning te staken in afwachting van de onderzoeken naar eventuele strafbare feiten? Zo nee, waarom niet?

De recente gebeurtenissen zoals het noodlottig ongeval (in onderzoek bij de Arbeidsinspectie en het OM), de politie-inval op 20 september jl. (strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van mogelijke milieu-overtredingen) zijn geen reden om af te wijken van de voorgeschreven procedure, zoals aangegeven onder 1.

3. Welke mogelijkheden heeft de provincie als bevoegd gezag om een bedrijf stil te leggen? Hebt u dit overwogen, zo nee, waarom niet?

De aard van de overtreding is bepalend voor de keuze van het handhavingsinstrument. Slechts indien een overtreding ontoelaatbare nadelige milieueffecten met zich mee brengt, kan tot sluiting worden overgegaan. Een instrument mag echter niet disproportioneel zijn voor de

overtreder. In onderhavig geval zijn de overtredingen van dien aard dat er geen sprake is van ernstige negatieve milieueffecten. Derhalve is in dit geval voor een minder belastend instrument gekozen, het opleggen van een dwangsom. De Raad van State heeft in voorlopige voorziening enkele onderdelen (waaronder de mobiele waterzuiveringsinstallatie in de loods) van deze dwangsom geschorst tot na 6 weken na de beslissing op bezwaar.

Met vriendelijke groet,
Onno Hoes en Yves de Boer

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd (misschien wel letterlijk).

Reageren?

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Er zijn nog geen reacties geplaatst.