Met de bus door de Groene Delta ‘s-Hertogenbosch


Speciaal voor de commissieleden van Bestuur & Middelen (die gaan over de centen) is er een exursie georganiseerd naar de Groene Delta ‘s-Hertogenbosch. Inhoudelijk gaat de commissie Ruimte & Milieu erover, vandaar dat ik mee opstapte in de bus.

Maar eerst kregen we een inleiding door gedeputeerde Thoon Essed en de Bossche wethouder Geert Snijders (beiden CDA). Hij benadrukte het belang van de nieuwe vorm van financiering (programmafinanciering). Door de beschikbare budgetten van Provincie, Waterschappen, Rijk en gemeenten bij elkaar te leggen wordt één pot gecreëerd waaruit de verschillende projecten worden betaald. Het scheelt de opdrachtgever ( in dit geval de gemeente ‘s-Hertogenbosch) onnodige of lange procedures en men kan slagvaardiger reageren op nieuwe ontwikkelingen.

wethouder Geert Snijders aan het woord

Hieronder enkele deelnemende statenleden, v.l.n.r.: Aloysia Jetten (Brabantse Partij), Mieke Geraedts (VVD),  Piet Verrijt (PvdA) en Erik van den Oord (CDA). Mieke Geraedts liep met een kruk, een ongelukje na een poging enkele eenden te vangen.

Na de inleidingen kregen we een rondrit langs de Groene Delta, een verzamelnaam van groene waterprojecten in en rond Den Bosch. Ik kan een heel verhaal schrijven, maar hier staat het allemaal al mooi op een rijtje.

Het was een interessante mini-excursie die eindigde in truckerscafé Treurenburg. Het mooie uitzicht hierboven is achter het café gefotografeerd. Hieronder directeur ecologie, Mary Bloem, in gesprek met enkele statenleden en een gemeenteambtenaar.

 In truckerscafé Treurenburg.

Geef een reactie