klik op de afbeelding voor een vergroting

Het gedoe rond het gezondheidsonderzoek & megastallen sleept zich voort. Ik hoop niet dat Gedeputeerde Rüpp bedoeld heeft te zeggen dat hij niet van plan is de Staten uiterlijk vrijdag te informeren. Ik denk dat hij doelt op het onderzoek dat de provincie eventueel zelf zal betalen. Het staat er een beetje krom.

Wat dat laatste betreft: ik vind wel dat de provincie zelf het initiatief moet nemen, maar ik snap de Gedeputeerde wel. Als hij nu al zegt dat Brabant het wel zal gaan onderzoeken, doet het ministerie van LNV helemaal niets meer.

Wie wil haar of zijn mening wil laten gelden, kan vandaag stemmen op brabantsdagblad.nl, de Kwestie: ‘Onderzoek naar de risico’s van megastallen is snel nodig’. En hier kun je uitgebreid reageren.

Ook Nieuwe Oogst heeft erover gepubliceerd:

 

Gedeputeerde Rüpp tempert druk op LNV

Wie gaat het onderzoek naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van intensieve veehouderijen uitvoeren? Het ministerie van LNV of de provincie zelf? LNV krijgt nog even respijt van het provinciebestuur.

Gedeputeerde Paul Rüpp maakte vrijdag duidelijk dat nog meer druk richting LNV op snel handelen, juist averechts zou kunnen werken. Eind vorige week nog voerde CDA de druk op LNV op, door in een motie te pleiten voor een snel onderzoek. Zo niet door LNV, dan door de provincie zelf.

Maar de haast die het provinciebestuur vorige week nog maakte, is door de waarschuwing van de gedeputeerde ietwat afgenomen. De moties van CDA en SP zijn respectievelijk ingetrokken en aangehouden tot de eerstvolgende commissievergadering in januari. Rüpp geeft dan meer details over de vorm, inhoud en planning van het onderzoek.

De kwestie werd weer actueel na de geuite ongerustheid van de GGD over de mogelijke risico’s van intensieve veehouderijen op de gezondheid van de mens.

Ron van Zeeland van de SP fractie van Provinciale Staten kan wel leven met de gang van zaken. ‘Ik ben blij dat nu ook het CDA voor een onderzoek is naar de gezondheidsrisico’s van de intensieve veehouderij. Dat was bij de begrotingsbehandeling nog niet het geval, toenwerd tegen een gelijksoortige motie gestemd. Dit is pure winst.’

Volgens Van Zeeland wil zijn partij de reconstructie niet frustreren. ‘Ook de SP wil het reconstructieproces niet stilleggen, maar enkel de bouw van megastallen opschorten tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn.’

Zo werd het nieuws in het Agrarisch Dagblad (agd.nl) en op boerderij.nl verwoord:

Onrust over onderzoek gezondheid in Brabant

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant wil voor vrijdag duidelijkheid van gedeputeerde Paul Rüpp (CDA) over het overleg tussen de provincie Noord Brabant en het ministerie van landbouw.

Bij een deel van de Staten is het beeld gerezen dat het ministerie van landbouw onderzoek zou laten verrichten naar gezondheidsaspecten voor omwonenden van megastallen.

Het ministerie van landbouw ontkent echter dat er nieuw onderzoek komt op korte termijn. Volgens een woordvoerder van gedeputeerde Paul Rüpp is er sprake van een misverstand. Rüpp heeft naar aanleiding van een onderzoek van GGD Boekel gesproken met het ministerie over de mogelijkheden om een landelijk onderzoek op te zetten. Begin januari zal er een bijeenkomst zijn van GGD’s het ministerie van landbouw en provinciebestuurders.

In die bijeenkomst wordt volgens de zegsman geïnventariseerd wat er bekend is op dit gebied. “Dan komen mogelijk nieuwe onderzoeksideeën. Op dit moment is er inderdaad nog geen sprake van een concreet verder onderzoek door LNV.”

Curieus is de zin Bij een deel van de Staten is het beeld gerezen dat het ministerie van landbouw onderzoek zou laten verrichten naar gezondheidsaspecten voor omwonenden van megastallen. Het is ook maar net wie het nieuws brengt.

This Post Has 2 Comments

  1. Ik was zelf ook verrast hoor.

    Manlief kwam uit de nachtdienst en plaagde me al dat ze alweer een oude foto hadden geplaatst.

Geef een reactie