Late commissievergadering

Vanavond deel 1 van de vergadering van de commissie Ruimte & Milieu (cieRM). Vanwege het groot aantal onderwerpen vergaderen we deze week twee dagen achter elkaar. Morgenochtend weer dus.

Na een op zich al lange werkdag (vooral veel leeswerk voor het voorontwerp provinciaal Waterplan), vanavond dus nog naar de commissie. Erg veel puf had ik niet, ik hoefde gelukkig ook niet veel te zeggen. Gesproken is er over de manier waarop de provincie omgaat met kritische milieu-organisaties. Vooral de Partij voor de Dieren maakte er een punt van.

Ook de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kwam weer eens voorbij. Niet zo heel lang geleden hebben Gedeputeerde Staten gemeld dat de doelstelling om de EHS in 2012 rond te krijgen niet haalbaar is. Nieuwe streefdatum is nu 2018, maar ook daar durfde Gedeputeerde Hoes zijn hand niet voor in het vuur steken. Dat zou ik ook niet doen als ik hem was, want ook dát zal hij waarschijnlijk niet halen.

De discussie ging al snel over opgewarmde grond. Ik vertaal het maar zo: op agrarische grond (want daar gaat het meestal over) is een andere bestemming gekomen, waardoor de grond in potentie meer waard wordt. In dit geval dus natuur, maar boeren zijn meestal alleen genegen hun grond te verkopen als ze hun bedrijf toch al willebn beëindigen – óf als er voldoende geld tegenover staat.  Nou lijkt me dat de gron wel warmer wordt van een opmerking (ik meen van het CDA) dat er misschien wel eens gedacht moet worden aan een verhoging van de grondprijs voor de EHS-gronden.


Het Zoommeer.

Tot slot sprak de nieuwe directeur van de Deltaraad ons nog gloedvol toe. Pas vijf weken in dienst en nu al een planvan aanpak klaar. Ik moet zeggen, hij kon het mooi vertellen. Dat is ook wel nodig gezien de taak waar hij voor staat. Drie provincies (Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant), gemeenten, waterschappen en de Rijksoverheid op een aantal onderwerpen in de Zuidwestelijke Delta op één lijn te krijgen. Eén daarvan is het Krammer Volkerrak-Zoommeer. Daar moet het nodige gebeuren, maar er zijn verschillende belangen en zie dan het proces maar een sop gang te brengen. Lees hier het verslag van het werkbezoek aan de Delta dit jaar.

This Post Has One Comment

  1. Dat moet inderdaad een lange zit zijn geweest. Toen wij bij BM om half 10 klaar waren, ben ik nog even binnengelopen in de Statenzaal waar jullie nog bezig waren.

Geef een reactie