Onderzoek: GS nee; GGD ja
2007 - mestbiggen

Tegenstrijdige berichten over het al dan niet noodzakelijke onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van megastallen. GS zegt in het Agrarisch Dagblad nee, maar de GGD vindt onderzoek nog steeds nodig.

Dit schreef het Agrarisch Dagblad eergisteren:

 

GS Brabant ziet weinig in nieuw onderzoek megastal
Sake Moesker

Den Bosch – Gedeputeerde Paul Rüpp (ruimtelijke ontwikkeling) van de provincie Noord-Brabant ziet voorlopig weinig in een nieuw onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van megastallen. Dat zegt zijn woordvoerster.

Rüpp reageert op de oproep van de SP-fractie in de Provinciale Staten om als provincie zelf nieuw onderzoek te starten, nu het ministerie van landbouw heeft aangegeven voorlopig nieuw onderzoek niet noodzakelijk te vinden.

Rüpp wil eerst de resultaten afwachten van de inventarisatie van bestaand onderzoek door RIVM en de gezamelijke GGD’s. “Mocht uit die inventarisatie blijken dat er nader onderzoek nodig is op bepaalde terreinen, dan zal de provincie bereid zijn daar een bijdrage aan te leveren”, aldus zijn woordvoerster.

Statenlid Ron van Zeeland van de SP is niet gelukkig met deze ontwikkeling. Hij dringt aan op een snelle inventarisatie van bestaande onderzoek om vervolgens snel aanvullend onderzoek te laten doen. “Er is veel onrust rond megastallen en vermeende negatieve gezondheidseffecten. De GGD’s in Brabant dringen toch niet voor niets aan op onderzoek. Dat moet geen half jaar duren.”

En dit lees ik donderdagavond op brabantsdagblad.nl:

Gezondheidsonderzoek megastal onverkort nodig

De GGD’en in Brabant houden onverkort vast aan hun standpunt dat aanvullend onderzoek nodig is naar de risico’s van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden.

Met name gaat het daarbij om de invloed van fijnstof uit stallen en van veetransporten. Dat stellen de GGD’en in een brief aan de Brabantse gemeenten, waarmeezij vasthouden aan hun eerdere standpunt hierover.

,,Wij hebben met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) driekwart jaar geleden na een uitvoerige analyse al vastgesteld dat gegevens over blootstelling aan fijnstof ontbreken in onderzoeken die al zijn gedaan is. Die vergelijking hoeft niet opnieuw te worden gemaakt”, verklaart GGD-arts Henk Jans.

De afspraak die vorige week tussen de provincies en ministeries van LNV en VWS is gemaakt over zo’n vergelijkend onderzoek is volgens Jans overbodig. ,,Dat werk hoeven RIVM en GGD’en niet nog eens over te doen.” De nu verstuurde brief naar de gemeenten is volgens Jans kortgesloten met het RIVM.

Hij meent dat Brabant zich met zijn vele intensieve veehouderijen uitstekend leent voor zo’n onderzoek en dringt aan op besluitvorming hierover. De SP doet een voorstel hiertoe in de Statenvergadering van 30 februari.

Volgens Statenlid Ron van Zeeland is LNV besluitvorming over een landelijk gezondheidsonderzoek naar megastallen aan het traineren. Het ministerie LNV beweert dat alles op dit gebied al is onderzocht.

Er is dus nog werk aan de winkel.

Geef een reactie