Inspirerend Boxtel


De Brabantse SP-fractie was gisteren op uitnodiging van het gemeentebestuur een dagje op werkbezoek in Boxtel. Veel geleerd, vooral dat veel van wat ik zou willen op milieugebied, daadwerkelijk kán! Dat dit verslag laat verschijnt, komt door een aansluitend feest. Ik heb vandaag zowat de hele dag gelummeld of geslapen…

Onze fractie was bijna voltallig, een grote delegatie werd in de raadszaal van het gemeentehuis in Boxtel ontvangen door maar liefts vier wethouders. Naast ‘onze’ Ger Wouters, waren dat Ger van den Oetelaar (Combinatie’95), Van Aart (PvdA/GL) en W. van Erp (CDA).’Later voegde burgemeester Van Beers zich bij ons gezelschap. Een oude bekende, namelijk raadslid en later wethouder tijdens mijn periode als gemeenteraadslid van ‘s-Hertogenbosch.


Ger Wouters aan het woord.

Elke wethouder hield een inleiding over zijn (jawel, allemaal mannen) beleidsterrein. Natuurlijk komt hun gemeente er dan goed uit, maar eerlijk is eerlijk, er wordt in Boxtel ook wel wat neergezet. Naast jeugdzorg, had ik voornamelijk oog en oor voor wijkontwikkeling en duurzaam (ver-)bouwen. Het is in Boxtel gelukt om eisen te stellen aan bouwondernemers en woningbouwcorporaties. Wat vooral opviel was de bevlogenheid waarmee het beleid gepresenteerd werd.


Een staaltje ouderwetse muurkunst in Selissenwal.

Ook wij als Statenfractie werden aangesproken op ons beleid, en terecht. Maar ik moet zeggen dat ik me graag hierop laat aanspreken. Dit bezoek sterkt mij in mijn gevoel dat er veelmeer kan dan proefprojecten die door Gedeputeerde Staten nu worden voorgesteld op het gebied van biologische landbouw en duurzaam bouwen. Het was te veelinformatie omhier allemaal weer te geven. Ik heb gevraagd of ik een keer terug mocht komen om wat dieper in te kunnen gaan op het milieubeleid van Boxtel. En dat kon gelukkig geregeld worden.


De kerktoren met de bijnaam ‘Mager Josje’.

In Selissenwal wordt veel werk gestoken in revitalisering van de oude arbeidersbuurt. Veel wooneenheden verdwijnen, vooral oude portiekflats. Wat vooral mooi aan de plannen is, is dat de wijk in plaats van met de rug naar de Dommel en de vennen, nu juist naar het water wordt gericht. Een markant punt in de wijk is de kerktoren, die overigens blijft staan. De naam is nog een curieus verhaal. Toen de kerk opgeleverd werd, is in Amsterdam een prostituee vermoord. De toren kreeg vrij snel de naam van de prostituee: Mager Josje.

This Post Has One Comment

Geef een reactie