Ik vertrek

Gepubliceerd op 3 minuten leestijd 112 x bekeken

Vrijdag werd bekend dat ik mijn ontslag indien als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Ik blijf lid van de SP. Onder ‘lees meer’ de persverklaringen die vandaag zijn uitgegeven door Ellen Pauel en mijzelf (met video).

‘s-Hertogenbosch, 24 januari 2012

PERSVERKLARING

Op 18 januari jl. heb ik mijn fractiegenoten per brief kenbaar gemaakt dat ik mijn ontslag zou gaan indienen als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Vanmiddag heb ik mijn ontslag formeel aangeboden aan de voorzitter van Provinciale Staten, de heer Van der Donk.

Mijn ontslag lijkt voor velen terug te voeren op mijn stemgedrag bij het Deelakkoord Natuur tussen het Rijk en de provincies. Dat is maar een deel van het verhaal.

Zonder in te gaan op details, moet ik helaas constateren dat binnen de huidige fractie onderling de samenwerking te wensen overliet. Ook ontbrak het aan onderling vertrouwen. Hierbij heeft de fractievoorzitter naar mijn mening onvoldoende inspanningen geleverd om tot een oplossing te komen die recht deed aan alle fractieleden.

Ik verklaar nadrukkelijk dat ik geen afstand neem of heb genomen van het coalitieakkoord tussen VVD-CDA-SP. Ik sta voor mijn keuzes en heb steeds uitgelegd dat het sluiten van compromissen iets anders is dan van mening veranderen.

De SP trad in 2011 voor het eerst toe tot een coalitie in de Staten van Noord-Brabant. Op bepaalde momenten is, met name over zaken die niet in het coalitieakkoord zijn vastgelegd, zware druk op individuele fractieleden uitgeoefend om bij stemgedrag  de SP als betrouwbare coalitiepartner over te laten komen. Hierdoor werden Statenleden monddood gemaakt.

Naar mijn mening is de ruimte die de huidige fractie had om zich te profileren op zaken die níet zijn vastgelegd in het coalitieakkoord onvoldoende benut. Voor mij was de stemming over het Deelakkoord Natuur het moment om het SP-geluid te laten horen in de Statenzaal, mede omdat dit standpunt door de Tweede Kamerfractie van de SP wordt gedeeld.

In de dagen erna is een crisissfeer geschapen. Een aantal SP-Statenleden is in de media  weggezet als niet-loyale partijleden: zij zouden niets snappen van het onderwerp, zich door emoties laten leiden en oppositioneel gedrag vertonen. Hier neem ik afstand van.

Toen bleek dat het onderling vertrouwen ernstig was geschaad én er ook geen bereidheid was om er – met respect voor elkaars positie – als fractie gezamenlijk uit te komen, heb ik de tijd genomen om me te beraden

Naar mijn mening heb ik er alles aan gedaan om bij te dragen aan een oplossing. Dat is helaas niet gelukt. Om de patstelling te doorbreken heb ik vorige week mijn statenzetel ter beschikking gesteld, in het belang van de partij. Ik blijf lid van de SP.

Ron van Zeeland

PERSVERKLARING ELLEN PAUEL

Vandaag heb ik mijn ontslag als lid van Provinciale Staten in Noord-Brabant namens de SP aangeboden aan de CdK van Noord-Brabant, dr. W.B.H.J. van de Donk.

Ik sta nog steeds volledig achter de idealen en uitgangspunten van de SP; daar heeft mijn vertrek niets mee te maken. Ook de onoverbrugbaar gebleken verschillen van inzicht in de koers van de fractie als coalitiepartner hebben mij niet tot mijn besluit de Provinciale Staten te verlaten gebracht. Mijn belangrijkste beweegredenen hiervoor zijn uiteindelijk het gemis aan teamgeest en het gebrek aan onderling vertrouwen binnen de SP-fractie.

De SP-fractievoorzitter sprak afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad over de slechte sfeer. Die uitspraak klopt. Maar bij mij zit het dieper. Ik zag geen wil tot samenwerken. Het onvermogen om verschillende karakters en uiteenlopende standpunten te verenigen, heeft mij parten gespeeld. Naar mijn mening was er geen ruimte voor discussie; ik zag geen team, maar afzonderlijke ego’s, opgedeeld in kampen. Bij het Natuurakkoord werden deze verschillen ook voor de buitenwereld zichtbaar. Na de stemming over het Natuurakkoord voelde ik me behandeld als een afvallige.

Er is gesuggereerd dat de SP niet klaar zou zijn voor bestuursverantwoordelijkheid. Daar ben ik het niet mee eens. Maar in mijn ogen legitimeert bestuursverantwoordelijkheid niet élke beslissing die haaks staat op het landelijk SP-beleid. En dat heeft niets met ‘snappen’ te maken (zoals in openbare bronnen is gesuggereerd), maar met ideologie, ruggengraat en keuzes maken.

Het politiek vertalen van het sociale gezicht naar de SP- kiezers is altijd mijn drijfveer geweest en zal ook mijn drijfveer blijven. Onvoorziene ontwikkelingen voorbehouden, heeft mijn besluit de Provinciale Staten te verlaten dan ook geen invloed op mijn lidmaatschap van de SP en van de gemeenteraad in ’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch 24 januari 2012

Ellen Pauel