De provincie hield vanavond een hoorzitting op locatie in Ravenstein, over de ontwerpvergunning voor veevoeder-fabriek De Heus. Onno Hoes was persoonlijk meegekomen om de laatste ontwikkelingen aan de bezorgde en soms boze inwoners van Ravenstein te vertellen. Een volle zaal en kritisch publiek, én een vertegenwoordiger van De Heus.

De symbolische koelkast met inhoud.
Een koelkast, symboliseert de overheid, wordt aangeboden.

Onno Hoes heeft inderdaad een flux de bouche (welbespraakdheid) waar je u tegen zegt. Hij deed vanavond zijn best om innemend te zijn en goed te luisteren. Maar inpakken deed hij de zaal niet echt. Dat kon ook moeilijk. De spanning was duidelijk voelbaar onder de aanwezigen. Zijn verhaal kwam er in elk geval op neer dat hij twee weken geleden niet kon weten dat de nieuwe, strengere geurnormen op 1 maart in zouden gaan. Ook moesten eerst de juiste rekenmethodes bekend zijn. Expliciet noemde hij de statenfractie van de SP hierbij nog.


Onno Hoes voert het woord.

Hij  blijft er  dus bij dat hij geen weet had van de aankomende regelgeving. Wel bemoedigend was dat na deze avond alles zou bestuderen en daarna in overleg met het actiecomité, de gemeente Oss en De Heus gaat proberen een ontwerpvergunning tot stand te brengen waar met zoveel mogelijk belangen rekening wordt gehouden.

Wethouder Jules Iding (SP) voerde namens de gemeente Oss het woord. Hij noemde de ommezwaai van Hoes een uitglijder, waar een gedeputeerde zich voor kon schamen. Iding betoogde verder dat de provincie wel degelijk op sommige momenten keuzemogelijk-heden had. Door zo nadrukkelijk voor het bedrijfsbelang te kiezen liet de provincie de mensen in de kou staan.

Hoes was enigszins op zijn tenen getrapt door Idings’ verhaal. “Het is niet goed als de ene overheid de andere overheid de les leest.” Uiteindelijk zegde hij toe dat als de vergunning eenmaal rond was, de provincie óók op bestuurlijk niveau met de gemeente Oss om de tafel gaat.

Tsjongejonge, hoe zou het gegaan zijn als de SP wél in het college van Gedeputerde Staten terecht was gekomen? Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat de VVD-er Hoes de SP-er Iding geen succesje gunt. Politieke spelletjes noemen we dat.


Gert-Jan Schipper van De Heus.

Officieel was het een hoorzitting, waar mondeling zienswijzen konden worden ingebracht (zoals dat zo mooi in ambtelijk jargon heet). maar de anderhalf uur durende bijeenkomst had ook wat weg van een openbare hartluchtsessie. Als toetje liet ook Gert-Jan Schipper van De Heus zich verleiden wat te zeggen in het hol van de leeuw. Een discussie volgde over de uiterste grens van de productie. Schipper vertelde (en het staat op band) dat 325.000 ton de maximale hoeveelheid productie is die economisch haalbaar is in de fabriek in Ravenstein. Het is heel technisch, maar alleen de geperste producten leveren stank op en in theorie kan het zo zijn dat de volledige productiecapaciteit gebruikt wordt voor geperst veevoeder.

Leuke bijkomstigheid

Niets menselijks is mij vreemd, dus als zwoegend statenlid is het wel leuk als mensen op je afkomen en zich voorstellen en vertellen dat ze je weblog volgen en je nog bedanken ook. Zo krijgen sommige blogvolgers een gezicht. En dat ze een andere politieke overtuiging hebben en toch waardering voor je werk hebben, vind ik alleen maar mooi. De polarisatie en de links-rechts-verkettering heeft gelukkig nog niet overal toegeslagen. Een mooie dagsluiting, toch?

 

This Post Has 2 Comments

  1. Op de website van het Brabants Dagblad;

    Hoes: binnen vier weken beslissing De Heus

    RAVENSTEIN – Binnen vier weken neemt de provincie een besluit over de nieuwe milieuvergunning voor De Heus in Ravenstein. De provincie gaat haast maken, naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, zei gedeputeerde Onno Hoes.

    Deze uitspraak behelst een bezwaar van het comité ‘Het kan Heus beter’. Dat comité wil dat de provincie optreedt tegen De Heus omdat het bedrijf de jaarlijks toegestane productie van veevoer overschrijdt. Optreden blijft uit omdat de provincie het bedrijf een nieuwe vergunning wil geven, waardoor de productie omhoog kan naar 325.000 ton. De Raad van State heeft nu bepaald dat de provincie binnen vier weken een besluit moet nemen over handhavingsmaatregelen. Hoes: “We kunnen de huidige situatie gedogen tot het moment dat we een definitief besluit nemen over de nieuwe vergunning. Door de uitspraak van de Raad van State zit men ons nu achter de broek, daarom zullen we binnen vier weken een besluit nemen.”

Geef een reactie