Het is niet wiet wat je ziet


Wel een bepaald soort hennep. De plant is uitermate geschikt om te verhinderen dat al het regenwater langs het afval de bodem inkomt. Verslag van een dagje in het bronsgroene Limburg.

Op uitnodiging van Thei Maes ben ik via een flinke omweg naar Sevenum getogen om met eigen ogen te aanschouwen hoe je óók om kunt gaan met een oude stortplaats. Afdekken en monitoren is duur, maar kan op deze manier een stuk goedkoper. Het is nu aan de Stichting Groene Sanering om te bewijzen dat het effectief is waar ze mee bezig zijn.

Op een voormalige stortplaats is een proef gaande waar diverse plantensoorten ingezaaid zijn. De één gedijt beter in de schaduw, de ander wortelt dieper en zo wordt langzaamaan duidelijk welke planten het effectiefst water afvangen en verdampen.

De Stichting Groene Sanering probeert zo zuinig mogelijk om te springen met het milieu, maar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is af en toe onafwendbaar om de gezaaide planten de kans te geven te groeien. Dat men daarbij oog heeft voor het milieu moet blijken uit de aanwezigheid van maar liefst drie mierenhopen. Deze soort staat op de rode lijst. Ik ben er niet achter welke soort het is, wie het weet mag het zeggen.


Thei Maes.

Je kunt op verschillende manieren omgaan met oude, gesloten stortplaatsen. In het kader van NAVOS III-project (NAder onderzoek VOormalige Stortplaatsen) is ook in Brabant onderzocht hoe het is gesteld met voormalige stortplaatsen. Aan de hand van dit onderzoek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. In Brabant wordt onder andere bekeken of er bedrijven of zelfs woningen op oude stortplaatsen gebouwd kunnen worden. Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om oude stortplaatsen te herbestemmen voor bijvoorbeeld recreatiedoeleinden.

NAVOS is een wettelijke regeling die bepaalt dat de de provincie eeuwigdurend verantwoordelijk wordt voor het milieuhygiënisch, financieel en organisatorisch beheren van stortplaatsen nadat deze volgestort zijn. Het gaat om stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. De nazorgregeling is van toepassing op stortplaatsen voor huishoudelijk en bedrijfsafval én voor depots voor baggerspecie.


Het Pieterpad loopt langs de oude stortplaats.

De webstek van de provincie over stortplaatsen is helaas uit de lucht (ik zal het vandaag melden), maar er is wel meer te lezen over het beleid nazorgheffing stortplaatsen te lezen, klik hier.

Geef een reactie