Fractie In de Roos (2)


Vanmiddag fractie-overleg in lunchcafé In de Roos. Het eerste van her nieuwe jaar op een bijzondere locatie. (nu met foto’s van Wouter)

Het lunchcafé is opgericht met subsidie die op initiatief van de Bossche SP-fractie door de gemeenteraad is toegekend en is een plek waar mensen met een lichamelijk of een verstandelijke beperking werken. Ik verwijs naar hun eigen webstek voor meer informatie, klik hier.

Dit was het eerste fractie-overleg van het nieuwe jaar en een bijzondere, want we spraken over de strategie van de SP in de Brabantse Staten. Hoe profileren we ons als fractie? Dat heeft alles te maken met mogelijke coalitievorming in de toekomst. Hoe stellen we ons op naar andere partijen, hoe principieel zijn we op bepaalde dossiers en welke speerpunten kiezen we.

Over die speerpunten kan ik wel wat meer vertellen. De mejgastallen is er één van. Sinds kort hebben we een nieuwe fractievolger, Lambert uit Tilburg. Een echte aanwinst, vooral op financieel-economisch, maar ook op ecologisch terrein.

Kortom, we starten 2009 met frisse moed en vol plannen waar de blogvolgers de komende maanden vast meer over zullen lezen en horen.

Geef een reactie