Wethouder Jetty Eugster (CDA) in het midden.

Wethouder Eugster reageert vandaag koppig op de reacties van COC en Basta! in het Brabants Dagblad van gisteren. Ze ‘heeft altijd achter COC gestaan’. Lees het zelf.

Eugster ‘heeft altijd achter COC gestaan’

CDA-wethouder Jetty Eugster verwerpt de kritiek van homo-belangenorganisatie COC Noord-Oostbrabant en anti-discri­minatiebureau Basta. Die stelden gisteren dat Eugster ‘signalen van homogeweld’ negeert en daarom niet koos voor aansluiting van Den Bosch bij een groep ‘koplopers’ op het gebied van homo-emancipatie. Ook zou ze geweigerd hebben met het COC te overleggen.

„Ik ben nooit een gesprek uit de weg gegaan”, zegt Eugster. „In mei heb ik nog overlegd met het COC, en daar is een toename van aangif­ten van discriminatie niet gemeld: als het om grote aantallen gaat moeten we er extra aandacht voor hebben.” Ze is ‘geschrokken’ van het verhaal van COC-voorzitter Bellinda van den Helm: die vertel­de over een Bossche school waar le­den van de belangengroep geen voorlichting kunnen geven, omdat deze hun veiligheid niet kon garan­deren. In januari overlegt Eugster met het COC. Volgens haar was Den Bosch nog niet klaar voor de kopgroep. „We hadden 60.000 eu­ro gekregen van het ministerie, maar ook zelf 20.000 moeten inves­teren. Terwijl het nu al lastig blijkt om de subsidie van 20.000 euro aan het COC op te maken aan pro­jecten. Laten we zorgen dat dat eerst gebeurd.”

 

Van een wethouder homo-emancipatie mag ook verwacht worden dat ze haar ogen en oren openhoudt. De kranten hebben er de afgelopen maanden vol mee gestaan. Toegeven dat je fout zit is ook een kunst.

Ik heb de wethouder goed verstaan tijdens de raadsvergadering. Als gemeente zelf meer moet doen aan discriminatiebestrijding en veiligheid van homo’s op scholen als voorwaarde om de koploperovereenkomst te tekenen, haakt ze af.

En het kulargument dat het COC haar subsidiegeld niet opkrijgt heeft heel andere oorzaken. Door het rigide subsidiebeleid wordt een vrijwilligersclub voor een relatief klein bedrag met enorme verplichtingen opgezadeld. Die € 60.000,- zou mooi besteed kunnen worden aan professionele ondersteuning. Dát had het COC-bestuur haar o.a. kunnen vertellen, had zij of haar ambtenaren (waar ze overigens zelf verantwoordelijk voor is) het gesprek een maand geleden niet afgehouden.

Geef een reactie