Eergisteren Vinkeloord

Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat… Vanmorgen schoot me zonder de agenda gezien te hebben weer te binnen wat ik woensdag had uitgespookt: Ik was gaan praten met de fractie van Partij Maasdonk over de legalisatie van een deel van Vinkeloord. Wederom een ogenopener.

Leek het verhaal van de Vereniging van Eigenaren ’t Soperse Bos maandagavond zo redelijk, gelukkig hoorde ik weer andere argumenten van de heren van Partij Maasdonk. Zij gaven weer een heel andere voorstelling van zaken. Zo zou het grootste gedeelte van de huiseigenaren de grond nog niet gekocht hebben van Libéma. Die laatste heeft weldegelijk baat bij legalisatie omdat, wederom volgens Partij Maasdonk de grondprijs die nu zo’n € 80,- per m2 is, na legalisatie stijgen naar € 260,- per m2. Dit omdat de grond dan geen recreatieve bestemming meer heeft, maar gewoon bouwgrond is geworden. De legalisatie zou een groot deel van de bewoners dan flink wat meer geld kosten.

Over de handhaving was Partij Maasdonk heel eerlijk. De kosten van het handhaven van het verbod op permanente bewoning zou per inwoner van de gemeente jaarlijks € 20,- per jaar kosten. Een onaanvaardbaar hoog bedrag. Ze bleven er ook bij dat het onzin is om de zaak nu te legaliseren en tegelijkertijd een nieuw park met vakantiehuisjes toe te staan. De bewoners die er nu permanent wonen wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ze kunnen er onder de huidige regelgeving gewoon legaal blijven wonen. Met alle rechten en plichten die ze nu al hebben. Allen bij overlijden verworden hun woningen weer tot recreatiewoningen.

Geef een reactie