E-participatie & vlieglawaai

E-participatie & vlieglawaai

Dat was een mooie combi vandaag. Eerst een gesprek over e-participatie van burgers (nader uitleg hieronder) en daarna de voortgang bespreken van vlieglawaai.nl, e-participatie in de praktijk.

Stijn Dijkers stuurde me een tijdje geleden dit bericht in het kader van zijn afstuderen:

Ik onderzoek wat de mogelijkheden voor de provincie zijn om e-participatie elementen toe te passen binnen projecten waarbij doelgroepen van de provincie betrokken worden bij beleidsvorming. Aan de hand daarvan adviseer ik het bureau Communicatie hoe e-participatie structureel kan worden toegepast.

In overleg met mijn afdeling, bureau Communicatie, heb ik besloten contact met u op te nemen. Ik ben benieuwd naar uw visie op e-participatie, waar u mogelijkheden en belemmeringen, kansen en bedreigingen ziet. Vooral ook specifiek vanuit uw positie als volksvertegenwoordiger als lid van PS. Ik denk namelijk dat om e-participatie succesvol te kunnen inzetten bij projecten binnen de provincie, het ook belangrijk is om de overwegingen van PS mee te nemen.

Vandaag was de afspraak en het was een leuk gesprek. En heel toevallig had ik daarna een afspraak met onze fractiemedewerker om een duidelijk voorbeeld van e-participatie uit te werken: vlieglawaai.nl.

Wat is e-participatie?

E-participatie is de manier waarop de provincie, Provinciale Staten, de politiek, ik als politicus, de burgers betrek bij ons werk. Gaande het gesprek kwamen wel wat voorbeelden bovendrijven.

Sommige dingen gaan goed, nader minder. Als bloggend en twitterend statenlid ben ik op dat vlak aardig bezig. Door mijn aanwezigheid op internet en in de sociale media bereik ik mensen, kom ik in contact met burgers, belangenbehartigers en journalisten (allemaal mensen). Die contacten benut ik om mijn werk als volksvertegenwoordiger beter te kunnen doen.

E-participatie houdt natuurlijk meer in. Want anderen laten lezen op internet is vrij eenzijdig. Mensen kunnen ook reageren op blogs, twitter en sociale media end at doen ze gelukkig ook. En nu ik er zo over schrijf bedenk ik me dat we al meer hebben gedaan op dit vlak dan dat ik Stijn heb verteld.

Zo was de enquête naar Reiling Sterksel ook digitaal in te vullen (wat ook massaal is gedaan), een goeie combinatie van e-participatie en acties ter plaatse. Zodra zijn project klaar is, lees je er hier meer over.

Vlieglawaai

Vlieglawaai is zo’n ander voorbeeld. Binnen nu en enkele weken ;lanceren we de webstek waarop mensen hun klachten over lawaai en ook stank en trillingen van het vliegverkeer in Brabant kunnen melden. Deze verzamelde gegevens gebruiken wij dan weer om de noodzaak van een goed en gezond luchtvaartbeleid te bepleiten in Provinciale Staten. De webstek wordt erg mooi, het plaatje bovenin is een voorproefje.

Er komt een interactieve kaart van Noord-Brabant waarop de gemelde klachten per vliegveld te zien zijn. We presenteren vlieglawaai op 13 november tijdens de regio-conferentie. Vlieglawaai is al wel te volgen op twitter, klik hier.

Geef een reactie