De zaak ‘Heijmans’

De zaak ‘Heijmans’

Vanavond onverwacht het genoegen mogen smaken om een vergadering van het presidium mee te maken. Aanleiding was de commotie na een kritisch rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over het grondbeleid van de provincie.

‘Casus Heijmans’

Meest in het oog sprong ‘de casus Heijmans’. En dan bedoel ik niet onze fractievoorzitter (dat was niet de reden dat ik hem moest vervangen – hij had een andere vergadering), maar de grondaankopen door de provincie nadat bouwbedrijf Heijmans door de crisis in zwaar weer terecht was gekomen.

Lees hier het Brabants Dagblad over de zaak, of lees, kijk & luister op omroepbrabant.nl.

Het presidium is de vergadering van fractievoorzitters, voorgezeten door de Commissaris der Koningin. Dat presidium moest zich dus na alle mediacommotie buigen over de vraag of een extra vergadering van een statencommissie nodig was om zaken helder te krijgen.

Het gebeurt niet elke dag, maar CDA en SP hadden (zonder vooroverleg) bijna dezelfde vragen en standpunten. En zo zal waarschijnlijk volgende week donderdag, nog vòòr de Statenvergadering de commissie Ruimte & Milieu met die van Bestuur & Middelen bijeen komen om een aantal vragen af te vuren op Gedeputeerde Hoes. Die mag de kooltjes uit het vuur halen voor de inmiddels vertrokken Paul Rüpp.

Zuidelijke Rekenkamer

Het hele rapport is op de webstek van de Zuidelijke Rekenkamer (ZR) te lezen en is dus behoorlijk kritisch. Zo ontbreekt een duidelijk doel waartoe grondbeleid zou moeten leiden. Verder concludeert de ZR dat Provinciale Staten slechts achteraf worden geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over besluiten.

Maar de grondaankoop van Heijmans heeft zoals gezegd tot de meeste commotie geleid. De ZR concludeert:

…de strategische aankopen niet zozeer het resultaat zijn van weloverwogen beleidskeuzes en het wegen van alternatieven, maar veeleer van ad hoc beslissingen naar aanleiding van vragen van externe partijen.

En verderop:

In dat verband heeft de rekenkamer een ernstige bedenking met betrekking tot de aankoop van een aantal percelen van Heijmans Vastgoed BV in mei 2009, ter waarde van € 9,5 miljoen. De bedenking van de rekenkamer betreft met name het niet overnemen van een nadrukkelijk ambtelijk pleidooi voor een onafhankelijke, externe taxatie om het vermoeden van staatssteun weg te nemen.

GS handelen daarmee in strijd met hun eigen spelregels.

Daarnaast heeft de rekenkamer bedenkingen bij de betaalde grondprijs, de snelheid van de aankoop en met name het niet vooraf consulteren van PS over deze, naar de mening van de rekenkamer vanwege politiek bestuurlijke aspecten, belangrijke transactie.

Ander belangrijk punt van kritiek – en dat kunnen PS zichzelf ook wel aanrekenen – is dat PS de controlerende taak onvoldoende heeft benut. Dat ontslaat GS natuurlijk niet van de morele verplichting om de volksvertegenwoordiging wat actiever bij het proces te betrekken.

Omroep Brabant doet al verslag van de extra presidiumvergadering, en gelukkig is mijn inbreng niet vruchteloos gebleken:

DEN BOSCH – De provincie is een intern onderzoek begonnen naar de aankoop van 32 hectare grond van bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen. De uitkomsten van dat onderzoek komen volgende week donderdag aan de orde in een spoeddebat.

De Zuidelijke Rekenkamer had deze week forse kritiek op de aankoop van de grond door de provincie. Zo zou Provinciale Staten ten onrechte niet over de deal geïnformeerd zijn en legde het provinciebestuur een advies om de grond ook door iemand van buiten te laten taxeren naast zich neer.

Tijdens een speciale vergadering woensdagavond bleek dat alle politieke partijen de beschuldigingen van de Rekenkamer zo ernstig nemen dat de zaak zo snel mogelijk behandeld moet worden. De SP wil dat ook uitgezocht wordt of er misschien sprake is van vermenging van belangen. Net voor de aankoop werd er een nieuwe baas bij het Bureau Vastgoed van de provincie aangesteld, die daarvoor zeven jaar bij Heijmans had gewerkt.

Geef een reactie