De Heus Ravenstein

Vandaag dan toch eindelijk naar Ravenstein afgereisd om eerst het al eerder toegezegde interview voor Omroep Walraven te geven en daarna in het voormalig raadhuis van Ravenstein de presentatie van het rapport van Wageningen Universiteit bij te wonen. Een interessante ochtend die nog een staartje krijgt.

Hieronder het persbericht dat naar aanleiding van de presentatie is uitgegaan, de inhoud zegt genoeg:

Uitstoot veevoederfabriek in Ravenstein: niet gezondheidsbedreigend, wel geurnorm-overschrijdend

De blootstelling van inwoners aan fijn stof na uitbreiding van de productiecapaciteit van het veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein overschrijdt de EU-norm voor de jaargemiddelde concentratie niet. Het toegestane aantal dagen per jaar met een hoge fijn-stofconcentratie wordt wel overschreden. De bijdrage van het bedrijf hieraan is echter gering. Er zijn geen aanwijzingen dat inhalatie van bloed-, dier- en vismeel en antibiotica bij de voorziene stofuitstoot een schadelijk effect op de volksgezondheid heeft. De geurconcentraties zullen de door de provincie Noord-Brabant aangegeven grenswaarden overschrijden. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen UR, op basis van de tot september 2007 bekende gegevens.

Naar aanleiding van de voorgenomen uitbreiding van de productiecapaciteit van het veevoederbedrijf De Heus in Ravenstein heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum berekend hoe het met de geuroverlast gesteld zal zijn en of de stofemissies gezondheidsrisico’s voor omwonenden meebrengen. Het onderzoek is verricht op verzoek van de Stichting Belangengroep Stad Ravenstein.

Uitstoot fijn stof
Ter bepaling van de blootstelling aan fijn stof van de inwoners van Ravenstein zijn twee scenario’s doorgerekend: een productie van geperst voer van 200.000 ton bij een totale productie van 325.000 ton voer per jaar, bij schoorsteenhoogtes van 38 en van 55 m, bij gelijkblijvende technologie en zonder eventuele slordigheden. De EU-norm stelt een jaargemiddeld maximum van 40 µg m–3, terwijl het dagmaximum van 50 µg m-3 op 35 dagen per jaar overschreden mag worden. De eerste norm wordt niet overschreden; de tweede wel: 90 dagen per jaar komt de fijn-stofconcentratie boven de 50 µg m-3. Dit komt door een hoge achtergrondconcentratie; de bijdrage van de fabriek hieraan bedraagt slechts enkele microgrammen per kubieke meter bij een schoorsteenhoogte van 38 m, en tienden van microgrammen per kubieke meter bij een schoorsteenhoogte van 55 m.

Geurhinder
De geurconcentraties als gevolg van de uitstoot zijn berekend met het Nieuw Nationaal Model, en overschrijden de door de provincie aangegeven grenswaarde (3.8 eenheden voor 7 dagen per jaar) in een deel van de binnenstad. Die grenswaarde is een factor 2 minder streng dan aangegeven in het door de provincie Noord Brabant opgestelde toetsingskader. Dit is op zijn beurt weer minder streng dan het toetsingskader dat door de provincie Gelderland gehanteerd wordt. Verhoging van de schoorsteen tot 55 m brengt de geurhinder onder de richtwaarde van de provincie Noord Brabant bij de aanvankelijk aangevraagde productie van 200.000 ton persproduct per jaar. Zou de productie van persproduct verhoogd worden tot 325.000 ton per jaar, dan vindt ook bij een schoorsteenhoogte van 55 m overschrijding van de richtwaarden plaats.

De vergunning die als basis voor dit onderzoek diende is in oktober 2007 door de Raad van State vernietigd. In januari 2008 is een nieuwe vergunning aangevraagd op basis van een andere technologische en juridische insteek. De daarin gebruikte norm voor geur van 1 eenheid volgens de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR) lijkt nog strenger, doch wordt berekend met een ander, ouder model (Geurnorm 3.0) en is daardoor niet direct vergelijkbaar. De te vergunnen productie van 325.000 ton persvoer per jaar zal zonder extra maatregelen echter zeker leiden tot overschrijding ook van die norm.

En dan een filmpje wat na afloop van het interview is gemaakt door Cees. Om het dataverkeer binnen de perken te houden heb ik het op youtube geplaatst, de kwaliteit gaat er wel van achteruit. Maar het is een experimentje. Misschien later meer over deze ochtend, maar de pijp is leeg op dit moment…

Meer informatie over één van de belangengroepen uit Ravenstein vind je op heusniet.com, klik hier.

Geef een reactie