De baan

De baan

Als homo op de kandidatenlijst mag ik alle vragen beantwoorden van homo-organisaties die in het kader van de verkiezingen worden gesteld, zo ook over het fenomeen ‘de baan’.

De baan: ontmoetingsplek

Deze stichting vraagt aandacht voor het verschijnsel ‘baan’, een tamelijk gevoelig onderwerp. De baan, voor niet ingewijden in het kort de tippelzone van homoland, maar dan zonder betaalde seks. Het verschijnsel zorgt vaak voor meer dan alleen seksuele opwinding. Vooral in heteroland.

Meer dan eens reppen omwonenden van overlast en is de gemeente of Rijkswaterstaat er als de kippen bij om de boel op te doeken, waarna op een andere plek dan binnen de kortste keren een andere baan ontstaat.

Het is een verschijnsel dat al eeuwen bestaat, sommige banen bestaan al heel lang op dezelfde lokatie. Zoals prostitutie, zal ook dit fenomeen wel niet uit te roeien zijn. Lees in dit kader het interessante boek van Theo van der Meer ‘De wesentlyke sonde van sodomie en andere vuyligheden (sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811)’.

Er zal altijd behoefte blijven bestaan aan seks (zo is het nu eenmaal). En altijd zullen er mannen zijn die wel homogevoelens hebben, maar door omstandigheden in een heteroleven terecht zijn gekomen.

Overheden zijn altijd bang de vingers te branden aan dit onderwerp. Dat geldt ook als het om tippelzones gaat. Politici zijn al snel geneigd de stem des volks te volgen en de boel maar te veroordelen en maatregelen te nemen om zo’n ontmoetingsplaats weg te krijgen. Tijdens de Bijoux Verkiezingsshow in 2006 hebben we het aan de orde gesteld. We hielden de politici een prikkelende stelling voor. Gelukkig was de sfeer ontspannen, iedereen was goed gezind, en na wat uitleg waren de meesten wel voor rede vatbaar.

De reactie:

Nu maar afwachten of mijn partij me bereid is te volgen in mijn strategie. Hieronder het antwoord dat ik samen met Willy Lourenssen heb opgesteld:

Geacht bestuur,

In uw brief van 9 februari jongstleden vraagt u aandacht voor het fenomeen homo-ontmoetingsplaatsen (HOP). De SP weet van het bestaan van deze HOP’s: ontmoetingsplaatsen voor mannen; homomannen maar vooral ook heteromannen.

Deze ontmoetingsplaatsen zijn sinds eeuwen een maatschappelijk gegeven en worden door gebruikers vaak ‘baan’ genoemd. Elke actie om bezoek aan een baan te ontmoedigen hebben enkel verplaatsing van de locatie tot gevolg. Serieus onderzoek naar het waarom van het bestaan van deze plekken zou enig inzicht verschaffen in het belang van deze plekken voor de meer of minder regelmatige bezoekers. Als het bestaan nauwelijks is te voorkomen is het veel zinvoller het gebruik te reguleren. Daarmee wordt ‘recht’ gedaan aan de bezoekers die geen overtredingen begaan. Aanstootgevend gedrag op deze plekken kan bestreden worden op basis van overtreding van wet- en regelgeving, o.a. via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Morele oordelen over deze vorm van veelal anonieme ontmoetingen zijn daarom niet op zijn plaats, wanneer volwassenen geheel uit vrije wil op deze wijze contact zoeken en geen overtredingen begaan.

Omwille van de volksgezondheid en de sociale veiligheid van gebruikers is het van belang dat ontmoetingsplaatsen geen no go areas worden voor GGD en politie. Regelmatig bezoek aan, en gesprekken met gebruikers van de baan kan enerzijds soa- en hivpreventie bevorderen en anderzijds het fenomeen potenrammen effectief verminderen.

Toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan voor deze kwetsbare groep betekenen dat ze niet tot de zelfkant van de samenleving worden veroordeeld. Daar waar het gebruik van ontmoetingsplaatsen voor overlast zorgt, zullen maatregelen getroffen worden om deze te voorkomen: afvalbakken om zwerfvuil tegen te gaan en wintergroene begroeiing om ongewenste confrontaties te vermijden.

De Provincie zou het voortouw kunnen nemen om binnen de driehoek (gemeente, justitie en politie) afspraken te maken met o.a. Rijkswaterstaat (HOP’s  zijn vaak gelegen langs rijkswegen). Een goed voorbeeld is het overleg over de HOP in Best (Brabant).

Meer lezen?

Voor wie het boek wil lezen, hier de gegevens:

Theo van der Meer 
De wesentlyke sonde van sodomie en andere vuyligheden
(Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811)
isbn 90 70585 30 8 

Van dezelfde auteur:
Sodoms zaad in Nederland 
(Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd)
isbn 90 6168 4447

This Post Has One Comment

  1. Ik had natuurlijk niet anders verwacht: lijsttrekker Nico Heijmans staat achter mijn visie en ook de lijsttrekker van de SP Gelderland (Agnes Lewe) stuurt eenzelfde reactie naar de stichting.
    Ron

Geef een reactie