De bedoeling van dit soort werkbezoeken is tweeledig: elkaar (door de fracties heen) beter leren kennen, én kennis opdoen van bepaalde beleidsterreinen.

In dit geval wat Brussel voor Noord-Brabant betekent. Wat dat eerste betreft, dat werkt wel op zo’n reisje. Het kennis opdoen werd bemoeilijkt door zware luiken (daar hadden meer mensen last van).

De dag begon met een misverstand. Zonder ontbijt vertrok ik naar het provinciehyis, want er zou een koffie- en theebuffet staan. Handig want ik moest dáár mijn pillen innemen – met voedsel. Er stond wel een buffettafel, met alleen koffie en thee. Met Nico naar het benzinestation voor een ontbijtje en daarna de bus in. 


Hanja Maij Weggen spreekt ons toe via de tv.

Eerst maar eens het programma wat we tot nu toe hebben afgewerkt:

• Bezoek aan het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) met een inleiding over Europa door de heer J. Chabert (voormalig voorzitter Comité van de Regio’s). Gevolgd door een introductie op Europa, de instellingen, verdragen, werkwijze HNP en relatie Brabant en Europa. Bij dat laatste was het vechten tegen de slaap. Ik was al moe, de verteltrant en het onderwerp deden de rest. Verder viel vooral op dat Hanja Maij Weggen erg veel refereerde aan eerdere functies en ervaringen.

• Bezoek an het Europees Parlement met eerst een lunch aldaar. Hierna volgden drie inleidingen door Lambert van Nistelrooij, Arie Blokland en Toine Manders, Europarlementariërs voor respectievelijk CDA, ChristenUnie en VVD. Ik veerde op toen Van Nistelrooij kwam met de opmerking dat we best dezelfde eisen mogen stellen aan geïmporteerde producten als aan onze eigen producten. Of dat ook gold voor dierenrechten bij vleeimport was mijn vraag. Daarop kwam een heel betoog, aangevuld door Maij Weggen, dat dat in de (nabije)toekomst op het bordje van het Europees Parlement zou komen te liggen.

Vanavond is er in het hotel nog een diner met twee toespraken. Eén van de heer P. Kok, Permanent Vertegenwoordiger en één door Annemarie moons, gedeputeerde.

Voor een uitgebreid inhoudelijk verslag, zie het blog van Marusjka Lestrade, zij heeft zitten tikken tijdens de vorodrachten.

Geef een reactie