Bij de burgemeester


Van Best om precies te zijn. Daar was ik vanmorgen voor een kort, maar nuttig gesprek over homo-emancipatie in de provincie. Ik ontmoette haar een jaar geleden bij de Dag van het Landschap, op landgoed Nemelaer, en sprak toen al af te zijner tijd nog eens contact op te nemen.

Dat wantrouwen in onze Nationale Spoorwegen soms misplaatst, maar daardoor wel een prettige bijkomstigheid is, bleek vandaag. Veertig minuten te vroeg arriveer ik op het gemeentehuis van Best en terwijl ik een plekje zoek in de wachtruimte, loop ik een oude bekende tegen het lijf. Daar heb ik de tijd aangenaam en nuttig mee kunnen doden.

Maar ik kwam voor de burgemeester, Letty Demmers. Ik werd allerhartelijkst ontvangen. Heel lang hadden we niet nodig voor ons gesprek, want we zaten (zitten) gelukkig op één lijn, maar met het oog op de uitvoering van ons convenant (met het COC en LKG) en een andere zaak die speelt in de provincie was het zinvol elkaar te spreken. Indertijd heeft mevrouw Lemmers nogal wat kritiek te verduren gehad vanwege haar onorthodoxe aanpak van de overlastgevende homo-ontmoetingsplaats tussen Best en Oirschot.

Eigenlijk moet ik mannenontmoetingsplaats zeggen (MOP), want een groot gedeelte van de bezoekende mannen zijn getrouwd met een vrouw. De directe aanleiding is de ophef die momenteel in West-Brabant speelt rond zo’n MOP. Ik wilde weten of ik de kennis en ervaring van de burgemeester op dit gebied mocht inzetten om eventuele problemen elders te tackelen. Gelukkig wilde zij hieraan haar medewerking verlenen. Ze was blij dat ik de zaak oppikte, want ze zag hier wel een taak weggelegd voor de provincie, vooral wanneer meerdere gemeenten met één MOP te maken hebben of wanneer zo’n plek op provinciaal grondgebied ligt. Ook lastig bespreekbare zaken moeten worden opgelost, en door de kop in het zand te steken zal het zeker niet lukken.

Dit is maar één aspect van homo-emancipatiebeleid zoals een provincie dat kan voeren. We hebben hier natuurlijk veel meer ideëen over. Omdat het verder nog niet concreet is, kom ik op een ander moment terug op het onderwerp. In de fractie is e.e.a. al besproken en goedgevonden, binnenkort ga ik met Mahmut Erciyas om de tafel om data te prikken en zaken te regelen. Dit blog lijkt wel een sprookje… ook dit wordt vervolgd.

Meer over de achtergronden van deze problematiek, kun je hier lezen. En hier nog eens de snelkoppeling naar het blog met ons standpunt.

Geef een reactie