Bij Basta!

V.l.n.r. Wieke Wijnen, Mia van Boxtel, Farzat Rafii tijdens een eerder werkbezoek aan Basta!
De commotie rond de weigering aan te sluiten bij de koplopersovereenkomst homo-emancipatie door de Bossche wethouder Eugster was aanleiding om weer eens bij te praten met Wieke Wijnen en Farzat Rafii van Basta!, het meldpunt discriminatie.

Aanvankelijk zouden we onze tijd gebruiken om een opniestuk te schrijven, maar om de druk niet op te voeren hebben we dat maar even uitgesteld. Volgende week gaat het COC Noordoost Brabant om de tafel met de wethouder en het is niet zinvol daar alvast een bommetje onder te leggen in de vorm van een stevig artikel.

Regelmatig overleg is voor meer zaken nuttig, want zo kon ik alvast bijgepraat worden over een Dialoogproject van Basta! dat in het najaar in Noord-Oost Brabant uitgevoerd wordt en waar provinciale steun gevraagd wordt.

Enige tijd geleden had ik een klacht over de bureaucratische gang van zaken rond de verdeling van Rijksgelden naar de meldpunten discriminatie doorgespeeld naar de Haagse SP-fractie En juist op tijd, want vlak voor de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken. Zo kon de SP aan de kaak stellen dat in plaats van aansturing door de centrumsteden, nu voor elke gemeente een aanvraag moest worden gedaan waardoor de medewerkers van Basta! dagen alleen maar bezig waren met aanvragen behandelen.

Al pratend kwamen we nog over Tariq Ramadan te spreken die de avond ervoor Wintergast was bij Joris Luyendijk. Hoe fijn het is om een charmante man als Ramadan te horen, maar hoe dun het lijntje ook is als het gaat over acceptatie van iets mens-eigens als de seksuele voorkeur. Ramadan kon niet anders dan als gelovig moslim zeggen dat hij homosksualiteit af moest wijzen, maar homoseksuelen respecteerde. Wat natuurlijk onzin is, hij heeft van zijn schepper ook hersens gekregen (en hij is ruim voorzien) om zelfstandig tot een oordeel te komen. Maar ik denk dat zoiets openlijk zeggen een brug te ver is voor een deel van zijn toehoorders.

De veelgehoorde angst van homoseksuelen door Joris Luyendijk aangehaald, dat als moslims in de meerderheid zouden zijn onze vrijheden op de tocht kwamen, wuifde hij weg. Maar bij dat alles moeten we er wel van uitgaan dat áls het ooit zover zou komen, mensen wel zó ge-emancipeerd zijn dat ze zélf nadenken en niet hun geloof voor laten schrijven hoe t.o.v. bepaalde onderwerpen te staan.

Een beetje zoals de meerderheid van de Nederlandse katholieken die de bips afveegt met de mening van de paus, of er simpelweg de schouders over ophaalt.

Toch wil ik nog eens aan de orde stellen wat bisschop Hurkmans van Den Bosch als gast van onze Commissaris van de Koningin in het provinciehuis deed. Of onze Statenvoorzitter hem heeft duidelijk gemaakt dat zijn werkgever echt te ver ging met zijn uitspraken over het redden van de aarde door gelijkberechtiging van homo’s af te schaffen. Of zoiets. Met zulke lui moet je eigenlijk geen warme banden willen.

Geef een reactie