Beste Onno Hoes

Beste Onno, blijdschap en verontwaardiging vechten om voorrang, nu ik zojuist vernam dat de ontwerpvergunning voor veevoederfabriek De Heus in afwachting van nieuwe Europese regels in de ijskast gaat.

Blijdschap allereerst voor de inwoners van Ravenstein, die mogen hopen dat er eindelijk een einde komt aan de door hun jarenlang ervaren stankoverlast. En omdat ze nu een keer echt gehoord worden.

Maar verontwaardiging is ook op zijn plaats. Wie bewoog er geen centimeter tijdens het Vragenuurtje in Provinciale Staten op 1 februari? Bij interruptie steunde VVD-fractievoorzitter Mieke Geeraedts je nog nadrukkelijk door te stellen dat de provincie op basis van de geldende wet- en regelgeving geen vergunning kón weigeren.

Mijn stelling was en is dat als je weet dat strengere regels op korte termijn in werking treden, die in strijd zijn met een ontwerpvergunning, je een paar weken wacht met het presenteren van een ‘vergunning die niets op lost’. Want dat de bewoners van Ravenstein boos zouden zijn, dat voelde je goed aan.

Ik heb maar één vraag. Hoe kan het dat op 1 februari (vergadering Provinciale Staten) op mijn vraag de ontwerpvergunning niet opgeschort kon worden tot de nieuwe regelgeving in werking zou treden en waarom kan het nu wel? Ik hoop dat hier sprake is van voortschrijdend inzicht, en dat je de moed hebt dit toe te geven. Als ik één ding goed heb onthouden van de Bossche politiek is het wel het spreekwoord ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. Ik ben blij dat je ten halve bent gekeerd, ook daar is moed voor nodig.

Vriendelijke groet,
Ron van Zeeland

 

Geef een reactie